چهارشنبه, 25ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی کوروش بزرگ

کوروش بزرگ

داستان کوروش بزرگ – ویژه کودکان 4 - تسخیر آسیای صغیر

سه روز پس از تسخیر کامل لیدی جارچی ها در سرتاسر لیدی امان بودن مردم را جار زدند و به آنها ندا دادند که کوروش به هیچ کس کاری ندارد و همه در زیر سایه قدرت کوروش بزرگ در امان هستند. سپس شورایی از فرماندهان را در دربار کرزوس تشکیل داد.

داستان کوروش بزرگ – ویژه کودکان 3 - نبرد لیدی

یک ماه از تصرف اکباتان می گذرد. او حالا به نام پادشاه پارس و ماد شهره همه جا گشته است و با تقسیم قدرت بدون قائل شدن تفاوت میان سران و بزرگان ماد و پارس هر دو گروه را طرفدار خود ساخته است.

داستان کوروش بزرگ – ویژه کودکان 2 - نبرد با مادها

مادها مردمانی بودند ایرانی‌نژاد که در ابتدای قرن هفتم ق.م سلطنت ماد، را تأسیس کردند آنها در آذربایجان و کردستان امروزی سکنی داشتند. بنیانگذار پادشاهی ماد امیری ایرانی بنام دیااکو بود که پنجاه سال پادشاهی کرد و نوۀ او هوخشتر که هرودت نام او را کیاکسار نوشته است، بزرگترین پادشاه ماد است. آخرین پادشاه ماد آژی دهاک یا آستیاگ است.

داستان کوروش بزرگ – ویژه کودکان 1 - کودکی و نوجوانی

شبی مهتابی و پرستاره بود، او در میان چادرهای بر افراشته در دشت قدم می‌زد، احساس غریبی داشت، بسیار اندیشناک بود، نه بخاطر جنگ فراروی فردا، از این میدانها سخت تر را نیز گذرانده بود، خیالش از نیروهایش نیز راحت بود و می‌دانست آنها بسیار با دقت مواظب شبیخون احتمالی دشمن هستند.

سخنان مشاهیر جهان در مورد کوروش بزرگ

کورش بزرگ همان ذوالقرنین قرآن است. بزرگمردی که ایرانیان او را پدر و تورات او را «مسیح» و یونانیان او را «سرور» و « قانونگذار» می‌نامند. دوست و دشمن به بزرگمنشی و آزادگی او شهادت داده‌اند.

زنده در یادها

اما بزرگی کوروش به گستردگی سرزمین هایی نبود که بر آنها فرمانروایی می‌کرد، بزرگی کوروش به انبوه انسان هایی بود که کوروش بر قلب های آنها حکومت می کرد، فرمانروایی که با گذر از سده ها و هزاره ها هنوز بر قلب‌های ما حاکم است.

در همین زمینه