چهارشنبه, 25ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی کوروش بزرگ

کوروش بزرگ

سخنرانی دربارۀ کوروش بزرگ - دکتر شروین وکیلی

دومین چیزی که کوروش بزرگ را متفاوت می سازد، این بود که دولت او پایدار بود. همۀ سرزمین‌هایی که کشورگشایان دیگر فتح کردند، پس از مرگشان فرو ریختند.

پیشگفتار روز بزرگداشت کوروش بزرگ

ایران بزرگ ،سرزمین میانه‌ی جهان، دل شکیبای گیتی، در درازای تاریخ پر فراز و نشیبش فراوان شادکامی و تلخ‌روزی چشیده و آبادانی‌ها و ویرانی‌ها دیده است. اما همواره سرافراز است بدین که در اوج نیرومندی نیز خود آغازگر ویرانگری در هیچ گوشه‌ی گیتی نبوده است، و بسیارفرزانگان و بزرگانی را پرورانده است که پشتیبان و نگاهبان صلح، آبادی و آزادی بوده‌اند.

من [ ما ملت ایران] برده‌داری را برافکندم[برافکندیم]

یک صد وسی یک سال پیش( 125خورشیدی/ 1879 میلادی). بر اثر کاوش در شهر باستانی بابل در میان رودان، استوانه‌ای از گل پخته به دست آمد.

کوروش بزرگ - سروده‌ی بانو توران شهریاری

 در سال 1373 بنا به دعوت وزارت امور اقلیت استرالیا در همایشی شرکت کردم که در پای تندیس کوروش بزرگ در یکی از بوستان‌های سیدنی به صورت بسیار جالبی برپا شده بود.

چنین بود «کوروش» - سیدعلی صالحی

من «کوروش» شاه هخامنشی،
از میان شما برآمدم و از شما شدم.
پس خواستم تا جایگاه آدمی را به او بازگردانم و بازگردانیدم.

متن برگه‌ی شادباش کوروش بزرگ

کوروش بزرگ، بزرگمردی بی‌همتا که از برجسته‌ترین مردان همه روز گاران بوده و تا ایران، نامی در جهان دارد، به نام نامی او می‌بالد و هرگز فراموشش نخواهد کرد. این شهریار فرزانه کمک به مردمان را آرمان خویش ساخته و یاری ستمدیدگان از رفتارهای همیشگی او بود. به‌نام خداوند جان و خرد

در همین زمینه