شنبه, 29ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی کوروش بزرگ

کوروش بزرگ

کارت شادباش کوروش بزرگ بمناسبت 7 آبان - 87

طرح‌هایی که در پی می آید کارت شادباش به مناسبت روز بزرگداشت کوروش بزرگ  است که به دست شماری از ایران دوستان به چاپ رسید و در روز 6 و 7 آبان ماه (سال 1387) در 10 تا از میدان‌های تهران و در شهرهای سنندج، ساری، کاشان، اراک، خرم‌آباد به همراه شیرینی پحش شد. امید است که در سال‌های آینده این مراسم توسط دیگر هم‌میهنان نیز پی‌گیری شود. و 7 آبان به یک جشن ملی تبدیل شود. فر ایران را می‌ستاییم.

شالوده‌ تمدن هخامنشی پرهیز از جنگ بوده است

سومین نشست تخصصی مرتبط به منشور کوروش بزرگ امروز چهارشنبه با حضور یکی از استادان دانشگاه تهران در مورد شخصیت کوروش بزرگ برگزار شد.

خـجـستـه بـاد روز 7 آبـان روز جـهـانـی کـورش بـزرگ

کورش بزرگ شاهنشاه ایران، در سه کتاب آسمانی به عنوان پیامبر خداوند ستوده شده است و در تورات، حتا از وی به عنوان مسیح خدا ( رهاننده ، یاسوشیانت) ، نام‌ برده شده است.

کوروش کبیر یا ذوالقرنین قرآن مجید

همزمان با ورود منشور كوروش کبیر به ایران زمین ـ به عنوان نخستین اعلامیه حقوق بشر در دنیا ـ و اعلام قریب الوقوع نمایش همگانی آن ـ هر چند به مدت کوتاه (چهار ماه) ـ در میهن دوستان ايرانی، شور و شوقی وصف ناپذیری را موجب شده است.

منشور کوروش بزرگ به نظم

شعری از شاعر باذوق "صادق علی حق پرست" که منشور کوروش بزرگ را به نظم کشیده است.

کورش بزرگ - سروده‌ی بانو هما ارژنگی

کورش منم شاه جهان - شاه پیمبر
کورش منم کشوررهان دادگستر
آزاده‌ای پویای راه روشنایی
دلبسته‌ی آیین مهر و پارسایی

در همین زمینه