سه شنبه, 25ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه

شاهنامه

سرگذشت بیژن و منیژه

داستان بیژن و منیژه از داستانهای زیبای شاهنامه است. بیژن پهلوان ایرانی و پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب شاه توران است‌. برخورد بیژن و منیژه و عشق ایشان به یكدیگر كه از دو كشور بدخواه و دشمن می ‌باشند، موانعی كه بر سر راه ایشان پیش می آید، و سرانجام این عشق و نجات عشاق به دست رستم ماجرای مفصلی است كه فرودسی در كمال زیبایی و لطف سروده است، و این خود نشان می ‌دهد كه این شاعر بزرگوار با چه قدرتی و صف میدانهای جنگ و پهلوانیها و قهرمانیها را در كنار صحنه ‌های لطیف عاشقانه قرار می‌‌دهد.

آشنایی با شاهنامه 81 - شکست دوم سپاه روم، و ازدواجِ داراب با دخترِ قیصر

ولی شکست از دارابِ نوجوان ، برای رومیان نــنگ به شمار آمد . بــه هــمین دلیل«قیصرفیلقوس» که فیلیپس دوم لقب داشت و بر سرزمین روم وجزایر، فرماندهی می کرد، فرمان داد تا سپاه بزرگی از سواره وپیاده آمادۀ نبرد با ایرانیان شود.

آشنایی با شاهنامه 80 - رزم داراب با رومیان

پیش از این خواندی که داراب (فرزند شهربانو همای) نزد فرماندۀ خود (رِش نَواد) اعتراف کرد و سپه سالار که از این واقعه شگفت زده شده بود، فرستاد تا مرد گازر وهمسرش را نزد او آورند.

آشنایی با شاهنامه 78 - آشکار شدن رازِ شاهزاده

داستانِ داراب ِ بهمن از آنجا آغاز شد که مادرش همای او را در صندوق جواهر نشان گذارد وهمراه با زر وسیمِ فراوان به آب انداخت.

خرد در شاهنامه

پرسیده بودید منظور از خداوند در بیت : بنام خداوند جان وخرد ـ کزین بر تر اندیشه بر نگذرد چیست ؟ آیا منظور از خداوند افریننده یا افریدگار است یا کسی که دارنده جان وخرد است ؟ یعنی آدمی . برای درک منظور شاعر به نگاه بنده باید به چند نکته توجه کرد

رهنمود به دو اثر فرهنگی - هنری و پژوهشی- فرهنگی- تاریخی

آنچه در پی ِ یادداشت ِ امروز می آید، رهنمودهای دوگانه ای است به دو اثر، یکی فرهنگی - هنری و دیگری پژوهشی - فرهنگی - تاریخی که هردو در فراسوی ِ مرزهای جغرافیای و سیاسی ی ایران و در گستره ی بی مرز ِ فرهنگی ی ِ جهان شمول ِ آن پدیدآورده شده و نمونه های والایی از رویکرد ِ دل آگاهان و روشنگران ِ فرهیخته ی ایرانی (در هر جا که باشند) به ارزشهای ِ پایدار فرهنگ و هنر ِ ایرانی در جهان پرآشوب و مغشوش کنونی است.

زبان شاهنامه برخلاف تصور، پیچیده نیست

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: زبان شاهنامه برخلاف تصور، پیچیده نیست و شاهنامه یکی از متن‌های خیلی ساده ماست.

«شاهنامه» کتاب اول ایران است

در مراسم بزرگداشت روز فردوسی که عصر روز گذشته (یکشنبه، 25 اردیبهشت‌ماه) برگزار شد، محمدعلی اسلامی ندوشن «شاهنامه» را کتاب اول ایران خواند.

در همین زمینه