یکشنبه, 28ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

دستکاری فرهنگ خطرناک است

نوروز و آیین‌های وابسته به آن، ریشه در آداب و رسوم مردم این خاک دارد. فرهنگ چیزی نیست که بتوان آن را با دستور پدید آورد و یا با فشار و زور تغییرش داد و متوقفش کرد.

دکتر موسوی متخصص بیماری های ماهی های زینتی: تاکنون حتی یک مورد بیماری سل و مشابه آن گزارش نشده است

دکتر موسوی در ادامه به بیماری های این نوع ماهی اشاره می کند و می گوید: «از آنجا که این نوع ماهی خونسرد است و انسان خون گرم درنتیجه امکان انتقال بیماری از ماهی به انسان بسیار اندک است. تا آنجا که حتی نگهداری از این ماهی ها که به عنوان تنوع و نماد حیات در زندگی های آپارتمان نشینی محسوب می شود، به مشکلات و شایعات بیماری که پیرامون آن وجود دارد اصطلاحاً می چربد.»

مانند نیاکان سبزه می‌کاریم، ماهی قرمز هم می‌خریم، عمو نوروز در راه است

چند نگاره از ماهی قرمز و سبزهٔ سفره هفت‌سین / سبزه‌های نوروزی جای خود را به چمن یا درخت نمی‌دهند / فلسفه ماهی قرمز بر سفره هفت سین جشن نوروز / کارزار آگاهی‌رسانی ارزش‌های خوراکی سبزه در برابر تحریم آن / سبزه عید و صرفه جویی در مصرف گندم / ماهی قرمز - مهمان کوچک آسمانی بر سفره هفت سین / ماهی قرمز سفره هفت سین، هم ایرانی است و هم فرهنگی / پیشینه هزاران ساله ماهی قرمز در ایران / نوروز و مفاهیم از یاد رفتۀ سفرۀ هفت‌‎سین.

چند نگاره از ماهی قرمز و سبزهٔ سفره هفت‌سین

ظرف تاریخی ایرانی با نماد ماهی‌های سه بعدی در کف مربوط به 5000 سال پیش نمایانگر تقدس و احترام به ماهی به عنوان نماد برکت و زادآوری و جنبش متبلور در سفره هفت سین موزه ایران باستان و آیین رونمایی از 7000 سال تاریخ شهر تهران (نوروز 1395)
عکاس: میرمهرداد میرسنجری

ما زنده بر آنیم - سرودهٔ حسن قریبی

شعر زیر سروده‌ای از حسن قریبی است در پاسخ به ابن قطیبه دینوری، از عالمان و مذهبیون جبری مسلک قرن سوم هجری که نویسندهٔ کتاب «تاریخ الخلفا»، و از هواداران برتری عرب بر عجم بوده است.

پویش‌سازان ناکامِ حذف گام به گام نمادهای آیین‌های ملی ایرانی از محیط زیست مایه نگذارند

هم ماهی قرمز را به درستی نگهداری می‌کنیم، هم سبزه پر ارزش سفره هفت سین را حفظ می‌کنیم، هم چهارشنبه سوری اصیل و بدون انحراف نارنجک بازی را پاس می‌داریم.

در همین زمینه