جمعه, 28ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

نوروزِ پیروز - نوروزِ سال 1394 خورشیدی خجسته و فرخنده باد

نوروز حمشيدي همايون بادنوروز این یادگار نیاکان؛ یادگار جمشید بر شما و خانوادۀ گرامی‌تان و ملت بزرگوار ایران خجسته و فرخنده باد. نوروز هدیه و یادمانی از گذشتۀ دور و یکی از پایه‌های هویتی و افتخار دیرینۀ ما ایرانیان محسوب می‌شود.

زیباترین سفره هفت سین

عکس زیباترین سفره هفت سین در پی می آید:

درخشش نوروز در دیباچۀ شاعران پارسی

نو بهاران از راه رسید و طبیعت جامه نو بر تن کرد و در این هنگامه چه زیباست که به بهانه سالی نو با هم سفر کنیم به دنیای شعر و ادب پارسی که گنجینه ی غنی و پربار ایرانیان محسوب می شود و جایگاه و اهمیت نوروز را در سطر سطر آثار ماندگار آنان دریابیم و ارج نهیم.

مولوی و راز بهار

مولوی از جمله اندیشمندان بزرگی است که پیرامون مسایل مختلفی اعم از مسایل مذهبی، فلسفی، عرفانی و... به زبان نثر و نظم سخن گفته است. چه در «فیه مافیه» و غزلیات شمس و چه در مثنوی معنوی، هر کجا که بر او مفهومی تجلی یافته، بی‌دریغ آن را در پس آینه معرفت و شناخت همراه با حکایتی پندآمیز یا تمثیلی درخورِ تحسین، بیان نموده و از هیچ کوششی در این راه مضایقه نکرده است.

نوروزِ پیروز - نوروزِ سال 1393 خورشیدی خجسته و فرخنده باد

نوروز حمشيدي همايون بادنوروز این یادگار نیاکان؛ یادگار جمشید بر شما و خانوادۀ گرامی‌تان و ملت بزرگوار ایران خجسته و فرخنده باد. نوروز هدیه و یادمانی از گذشتۀ دور و یکی از پایه‌های هویتی و افتخار دیرینۀ ما ایرانیان محسوب می‌شود.

نوروز - استاد ژاله آموزگار

به روايتى ديگر گويند که ديرزمانى در ايرانشهر باران نباريد، اما چون جمشيد بر تخت نشست، در اين روز، يعنى «نوروز» پس از يک دوران طولانى خشکسالى، باران باريد. مردم آن را به فال نيک گرفتند و آب باران به هم ريختند و اين آيين در ميان آنها نگاهدارى شد و به شکرانه آن نوروز را جشن گرفتند.

در همین زمینه