جمعه, 28ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

نوروز، عیدی برای سیصد میلیون نفر در ۱۲ کشور

نوروز غیر از ایران در چندین کشور دیگر نیز عید رسمی است، و در چند کشور دیگر هم اگرچه از این چنین رسمیتی برخوردار نیست، ولی از سوی بخش های قابل توجهی از مردم جشن گرفته می شود. نوروز در سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد، زیرا آنچنان که در معرفی این مصوبه آمده است توسط بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در ۱۱ کشور عضو سازمان ملل متحد جشن گرفته می شود. البته سنت های نوروزی در تمام این کشورها یکسان نیستند، اگرچه در بسیاری موارد شباهت هایی میان آنها وجود دارد.

نوروز - شادروان دکـتر ذبـیح الله صفا

این جشن که‌ پیشانی‌ تآبناک خود را از خلال اعصار و قرون متمادی و از زیر بار سنگین حوادث و مشکلات فاتحه بیرون آورده و پیـروزمندانه در بـرابر مهاجمات اجانب و ترکتازی‌های بیگانگان‌ ایستاده‌ و سرانجام اندرزهای پایداری و ثبات‌ نیاکان‌ ما‌ را میراث‌وار از دو هزار سال پیش از میلاد بدو هزار سال بعد از میلاد نقل کرده است، تنها جشنی است که‌ هنوز‌ بـاشکوه‌ و جـلال تمام از کاخ‌های خسروان تا کوخهای‌ گدایان‌ همه جا بیک روش قدم می‌گذارد و همه را بیک منوال شادمان و خرم می‌گرداند.

عید نوروز و جشن بزرگ فیروز جم - وحید دستگردی

جشن‌ بزرگ نـوروز بـدستیاری فـکر جمشید ایران افروز گردید و در آغاز میمون و نخست مبارکش‌ جمشیدجم جهانیان را به رسم خاص‌ صلای عام به بارگاه درداد. هـنگامی‌که شاهان جهان و سالاران هفت‌ اقلیم در‌ برابر اورنگ کیان دست‌بکش‌ برای‌ تعظیم ایستاده و آن‌ خداوندگار زمـین بر سریر آسمان پایـه نـشسته بود همه دیدند و جهان‌را هنوز در خاطر است که پیش تابش افسر عظمت و جهانبانی جمشید تابش خورشید چنان پست و بی‌مقدار‌ بود که یک شمع نیم‌مرده‌ در پیشگاه آفتاب نو دمیده.

بهاریه 6 - نوروز در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

شاعر پرآوازه ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی در جای جای شاهنامه خود به نوروز و بهار اشاراتی عمیق داشته است.

جشن نوروز از کتاب سرگذشت اردشیر - وحید دستگردی

شهنشاه شدن اردشیر- گفتار اردای ویراف موبد موبدان - تهنیت‌ گفتن پادشاهان جهان - اندرز و چکامه فرشاد حکیم.

ممانعت طالبان از برپائی جشن نوروز در افغانستان - شادروان دکتر پرویز ورجاوند

بامداد روز اول سال نو، نخستین تلفن‌ از‌ سوی‌ یکی از دیپلماتهای سفارت افغانستان بود. ایشان با صفای فراوان شروع سال نو را شادباش گـفتند و در پاسـخ بعد از سپاسگزاری‌ آرزو‌ کردم‌ که‌ جنگ و خونریزی در آن سرزمین مردخیز در‌ سال‌ نو پایان بگیرد و سیاهی‌ها جای خود را به‌ روشنائی بسپارد و نشاط و سرزندگی رونق‌بخش سراسر آن سامان دیرپا‌ بگردد. مردم‌ سخت‌کوش‌ و رنج‌دیده افغانستان بتوانند در پرتو هـمدلی‌ها، ویرانه‌ها را آبـاد سـازند‌ و سرسبزی را جانشین سرزمین‌های سوخته بـگردانند.دشت و دمـن را از مـین‌های ویرانگر و مرگ‌زا پاک سازند و جایش دانه‌ بیافشانند.

در همین زمینه