جمعه, 03ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

عید نوروز و جشن بزرگ فیروز جم - وحید دستگردی

جشن‌ بزرگ نـوروز بـدستیاری فـکر جمشید ایران افروز گردید و در آغاز میمون و نخست مبارکش‌ جمشیدجم جهانیان را به رسم خاص‌ صلای عام به بارگاه درداد. هـنگامی‌که شاهان جهان و سالاران هفت‌ اقلیم در‌ برابر اورنگ کیان دست‌بکش‌ برای‌ تعظیم ایستاده و آن‌ خداوندگار زمـین بر سریر آسمان پایـه نـشسته بود همه دیدند و جهان‌را هنوز در خاطر است که پیش تابش افسر عظمت و جهانبانی جمشید تابش خورشید چنان پست و بی‌مقدار‌ بود که یک شمع نیم‌مرده‌ در پیشگاه آفتاب نو دمیده.

بهاریه 6 - نوروز در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

شاعر پرآوازه ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی در جای جای شاهنامه خود به نوروز و بهار اشاراتی عمیق داشته است.

جشن نوروز از کتاب سرگذشت اردشیر - وحید دستگردی

شهنشاه شدن اردشیر- گفتار اردای ویراف موبد موبدان - تهنیت‌ گفتن پادشاهان جهان - اندرز و چکامه فرشاد حکیم.

ممانعت طالبان از برپائی جشن نوروز در افغانستان - شادروان دکتر پرویز ورجاوند

بامداد روز اول سال نو، نخستین تلفن‌ از‌ سوی‌ یکی از دیپلماتهای سفارت افغانستان بود. ایشان با صفای فراوان شروع سال نو را شادباش گـفتند و در پاسـخ بعد از سپاسگزاری‌ آرزو‌ کردم‌ که‌ جنگ و خونریزی در آن سرزمین مردخیز در‌ سال‌ نو پایان بگیرد و سیاهی‌ها جای خود را به‌ روشنائی بسپارد و نشاط و سرزندگی رونق‌بخش سراسر آن سامان دیرپا‌ بگردد. مردم‌ سخت‌کوش‌ و رنج‌دیده افغانستان بتوانند در پرتو هـمدلی‌ها، ویرانه‌ها را آبـاد سـازند‌ و سرسبزی را جانشین سرزمین‌های سوخته بـگردانند.دشت و دمـن را از مـین‌های ویرانگر و مرگ‌زا پاک سازند و جایش دانه‌ بیافشانند.

نوروزِ پیروز - نوروزِ سال 1394 خورشیدی خجسته و فرخنده باد

نوروز حمشيدي همايون بادنوروز این یادگار نیاکان؛ یادگار جمشید بر شما و خانوادۀ گرامی‌تان و ملت بزرگوار ایران خجسته و فرخنده باد. نوروز هدیه و یادمانی از گذشتۀ دور و یکی از پایه‌های هویتی و افتخار دیرینۀ ما ایرانیان محسوب می‌شود.

زیباترین سفره هفت سین

عکس زیباترین سفره هفت سین در پی می آید:

در همین زمینه