جمعه, 03ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

جشن نوروز در دربار تیموریان هند

نوشتار حاضر،  به بررسی چگونگی‌ برگزاری‌ مراسم‌ جشن نـوروز در شـبه قـارۀ هند می‌پردازد که عمدتا در عهد تیموریان هند به صورت منظم‌ و مفصل برگزار می‌گردید.  در این مقاله، با اتـکاء به اطلاعات موجود در منابع تاریخی‌ و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، فرازوفرودهای‌ این‌ جشن در دربار چند شـاه نخست این حکومت مـورد بـررسی قرار گرفته است.

گزارش تصویری از جشن نوروز ۱۳۹۵

تصویرهای این گزارش از مقاله ها و  گزارش هایی فراهم شده است که در روزهای نوروز ۱۳۹۵ در تارنماها و فضای مجازی منتشر شده است.

اعیاد ملی چین و عید نوروز در سین کیانگ

منطقه سین‌کیانگ چین از گذشته‌های دور تاکنون همواره باایران و فرهنگ ایرانی‌ بیش‌ترین ارتباطات را داشته و به دلیل مشابهت‌های فراوان، جزیی از جـهان فـرهنگ ایرانی به حساب می‌آمده اسـت.این‌ منطقه‌ بـه‌دلیل‌ واقع‌ شدن در محل تلاقی مرزهای غرب چین‌ و شرق ایران باستان با‌ گذرگاه‌های‌ کویری و کوهستانی و راه‌های مبادلات تجاری امن و پرسود جاده ابریشم و تنوع آب‌ و هـوایی و فـرهنگی،در‌ حقیقت‌ محل تلاقی فـرهنگ ایـرانی و چینی نیز بوده است.ازاین‌رو، هر مسافر آشنا به فرهنگ‌ ایرانی‌ در‌ سین‌کیانگ‌ هرگز احساس غربت نمی‌کند.

جشن نوروز - اقبال یغمائی

اشتراک سنن و آداب و رسوم ملی، بتحقیق قدیم‌ترین و استوارترین پایه‌های‌ همبستگی‌ یک‌ جامعه‌ است و هـر ملت کـه سنتهای دیرین و ملی خویش را نیکوتر پاسداری و نگهبانی‌ کند بی‌گمان‌ پاینده می‌ماند و دیر اتفاق می‌افتد که پیـش‌آمدهای روزگار بتواند ملیت و آزادی آنان را به‌ خطر اندازد.

نوروز، عیدی برای سیصد میلیون نفر در ۱۲ کشور

نوروز غیر از ایران در چندین کشور دیگر نیز عید رسمی است، و در چند کشور دیگر هم اگرچه از این چنین رسمیتی برخوردار نیست، ولی از سوی بخش های قابل توجهی از مردم جشن گرفته می شود. نوروز در سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد، زیرا آنچنان که در معرفی این مصوبه آمده است توسط بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در ۱۱ کشور عضو سازمان ملل متحد جشن گرفته می شود. البته سنت های نوروزی در تمام این کشورها یکسان نیستند، اگرچه در بسیاری موارد شباهت هایی میان آنها وجود دارد.

نوروز - شادروان دکـتر ذبـیح الله صفا

این جشن که‌ پیشانی‌ تآبناک خود را از خلال اعصار و قرون متمادی و از زیر بار سنگین حوادث و مشکلات فاتحه بیرون آورده و پیـروزمندانه در بـرابر مهاجمات اجانب و ترکتازی‌های بیگانگان‌ ایستاده‌ و سرانجام اندرزهای پایداری و ثبات‌ نیاکان‌ ما‌ را میراث‌وار از دو هزار سال پیش از میلاد بدو هزار سال بعد از میلاد نقل کرده است، تنها جشنی است که‌ هنوز‌ بـاشکوه‌ و جـلال تمام از کاخ‌های خسروان تا کوخهای‌ گدایان‌ همه جا بیک روش قدم می‌گذارد و همه را بیک منوال شادمان و خرم می‌گرداند.

در همین زمینه