جمعه, 28ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

خجسته باد نوروزی 1391 - استاد فریدون جنیدی

اَنَغر رَئوچَنگه؛‌ روشنی بی پایان     /   جان جهان را فراگرفت . . .

سرکوب شهروندان کرد در درون{ترکیه}، حمایت از اعراب در خارج!

برگرفته از تابناک:

جشن‌های عید نوروز، در حالی در نقاط گوناگون جهان در حال برگزاری است که واکنش دولت ترکیه و مقامات دولتی این کشور به برگزاری این مراسم، سبب جلب توجه جهانی به این کشور شده است. در این میان، گویا مشکل سران ترکیه همچون همیشه با کردهاست.

نوروز، جشن آفرینش

نوروز به معنای روز و روزگار نو است؛ یعنی نخستین روزی که از پی آن سالی نو آغاز می شود و آغاز هر چیز همواره با «آفرینش» همراه بوده، بنابراین جشن نوروز جشن آفرینش است.

نوروز؛ فرصتی غنیمت برای صله ارحام

عید نوروز با دید و بازدیدهای خویشاوندی و عیدی دادن و عیدی گرفتن عجین شده است؛ رسوم زیبایی که گویا نوروز با همین ها معنی پیدا می کند؛ در واقع ایرانیان در ایام نوروز بهترین و بزرگترین عمل نیک یعنی "صله ارحام" را به جا می آورند.

نوروز نوید بخش پیروزی نیکی و رستاخیز نهایی

نوروز، رستاخیز نهایی و پیروزی نیکی را خبر می‌دهد. نوروز، روز دیدار با درگذشتگان نیز هست. ایرانیان شادی جشن سال نو را نه‌تنها با زندگان، بلکه با مردگان نیز تقسیم می‌کنند.

انتشار پیام نوروزی بان کی مون

در زمان تغییرات جهانی و ناپایداری، شامل بسیاری از مناطقی که نوروز در آن مکان ها جشن گرفته می شود، پیام صلح که در بطن این رسم قرار دارد به ویژه مهم است. افکار اینجانب همراه جوامعی است که نوروز را تحت شرایط دشوار گرامی می‌دارند. این تعطیلی یادآور این است که در سرنوشت مشترکی سهیم هستند و باید در راستای آینده ای بهتر برای همگان تلاش نماییم.

در همین زمینه