جمعه, 03ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

چهارشنبه سوری؛ یادگاری کهن

چهارشنبه سوری از آیین هایی است که ریشه در تاریخ پربار ایران باستان دارد و از دیرباز در فرهنگ سنتی مردمان این کشور زنده نگاه داشته شده است. این مراسم در شب آخرین چهارشنبه سال خورشیدی در بسیاری از شهرهای ایران برگزار می شود و مردم با مراسم های مختلف به جشن و شادی می پردازند.

13 مقدس

ایرانیان از عهد کهن تا عهد باستان، بر این باور بودند که عمر جهان دوازده هزار سال است. در پایان هزارۀ دوازدهم، با برپایی « رستاخیز » دوباره جهان نو می‌شود و « دوازدۀ » تازه‌ای آغاز می‌گردد. با ظهور «استوت ارت» یا سومین و فرجامین سوشیانت که خویشکاری برانگیختن مردگان را دارد، مردگان به تدریج برانگیخته شده و پس از انجام داوری فرجامین در حضور مهر، سروش و رشن، از پل چنوات می‌گذرند. این پل برای نیکوکاران پهناور و برای گناهکاران، باریک و تیز چون لبۀ تیغ است. نیکوکاران به بهشت و بدکاران به دوزخ می‌روند.

دربارۀ نوروز - فریدون جنیدی

از آنجا که دانشی ترین گفتار دربارهء پیدایی نوروز در شاهنامهء فردوسی آمده است، نخست می‌بایستی که شاهنامه را با نگاهی جز آنکه تا کنون به آیین بوده است، بررسی کنیم! بخش آغازین شاهنامه را تا کنون اسطوره به شمار می‌آوردند، و با نگاهی همچون میت‌های یونانی بدان می‌نگریستند. بازآنکه در این بخش شگفت‌ترین گفتارهای دانشی را دربارهء رویدادهای ایران باستان، پیش از جدا شدن تیره‌های گوناگون را دربردارد.

نوروز جشن بزرگداشت دانش بشری - استاد فریدون جنیدی

صحبت های من در مورد نوروز بر اساس گونه ای زمان سنجی است که پیش از این در بنیاد نیشابور پیشنهاد کرده ایم. استاد بربریان، زمین شناس بزرگ جهانی در تهیۀ این زمان سنجی به ما کمک کرده اند. ما از تغییرات زمین در زمان استفاده بردیم و جدولی برای تاریخ ایران تهیه کرده ایم. این تغییرات زمین شامل دوره های سرما، گرما، خشکسالی، زمین لرزه و فوران آتش فشان‌هاست.

رعایت نکات بهداشتی در نگهداری از ماهی قرمز

مردم ماهی قرمز را از مراکز معتبر و تحت نظارت و کنترل شهرداری و دامپزشکی تهیه نمایید، و هنگام خرید دقت کرد که ماهی دارای ظاهر مناسب باشد و شنای آن غیرطبیعی نباشد.

سرود نوروز - سرودهٔ توران شهریاری

نوروز می‌رسد / نوروز خجسته‌ی پیروز می‌رسد / این دل‌نواز جشن دل‌افروز می‌رسد.

در همین زمینه