جمعه, 03ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

نوروز در تاشقورقان

در فلات پامیر، بام جهان تاجیکان و در دامنه‌های جنوبی کوه مشتاق، دشتی سبز و بیکران گسترده است و این سبزه‌وار مخملین، شهری کوچک و صمیمی را به نام «تاشقورقان» در آغوش دارد که در آن و در کوه‌ها و مرغزاران پیرامون آن، عشایر فارسی‌زبان تاجیک زندگی می‌کنند که خود را نه عشایر، که «سر کوهی» می‌نامند. تاشقورقان یکی از شهرهای ایالت شین‌جیان (ایالت خودمختار باختر چین) است و عشایر تاجیک این سامان نیز جزو ملیت‌های چین به شمار می‌آیند.

نوروز در روایت‌های اسلامی

پس فرمود : « ای معلی ! نوروز روزیست که خدای تعالی عهدنامه از ارواح بندگان خود گرفته که او را بندگی نمایند و دیگری را با او شریک نسازد و ایمان بیاورند به فرستاده ها و حجت او و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ، و اول روزیست که آفتاب طلوع کرده و بادی که درختان را بارور میسازد وزیده.

آهنگ‌های نوروزی 1 - «بوی عیدی» با صدای «فرهاد مهرداد»

بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذرنگی،                      بوی تند ماهی‌دودی وسط سفرۀ نو،             بوی یاس جانماز ترمۀ مادربزرگ،               با اینا زمستونو سر می‌کنم،    با اینا خستگی‌مو در می‌کنم!

مفاهیم نمادی-آئیــنی رفتارهای فرهنگی نوروز (علی بلوکباشی)

گردش دور کیهانی و تغییر فصل و تحویل و تحول در قاموس طبیعت برای جامعۀ کشاورز بسیار اهمیت داشت. در سرزمین هایی مانند ایران که دارای تنوع اقلیمی و آب و هوایی بودند گردش هر دور کیهانی و گذار طبیعت از کهنه به نو را یک نوروز و جشن می گرفتند و آن را با مجموعه ای از رفتارهای آئینی می نمایاندند. ایرانیان کشاورز معمولاً چند نوروز یا سال نوی کشاورزی داشتند که آغاز فروردین در آستانۀ فصل بهار، نوروزی از نوروزها در سرزمین گستردۀ ایران بوده است.

خجسته باد نوروزی 1392 - استاد فریدون جنیدی

سرشک ابر، از گوشه  برگ  . . . فروچکید                    بر خاک غلتید، و                دانه، آن را به جان پذیرفت                     جوانه . . . از آن بیرون جَست

نوروز در زمان ساسانيان - شادروان سعيد نفيسى

نوروز از جم مانده است و مهرگان از افريدون و نوروز دو هزار و پنجاه سال زودتر از مهرگان معمول شده است و جم ايام نوروز را بخش کرد و پنج روز نخستين آن را براى اشراف گذاشت و پس از آن پنج روز نوروز شاهى که در آن پنج روز بيدار بماند و نماز گزارد و پس از آن پنج روز براى خدمت‏گزاران پادشاه و پنج روز براى مختصان پادشاه و پنج روز براى سپاه خود و پنج روز براى فرومايگان که روى هم رفته سى روز باشد.

در همین زمینه