یکشنبه, 31ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی زیست بوم

زیست بوم

آشنایی اجمالی با میوه ها و گیاهان نام برده در قرآن (1) - زهره فریدونی

به منظور آشنایی بیشتر، نام علمی، عربی، فارسی و انگلیسی، شماره آیات و نام سوره های مشتمل بر گیاهانی که با صراحت در قرآن نام برده شده اند ذکر شده است. همچنین گزیده ای از مطالبی که درباره این گیاهان در برخی تفاسیر، روایات و کتب گیاه شناسی و گیاهان دارویی ذکر گردیده، آورده شده است.

میوه‌ها و گیاهانی که نامشان در قرآن تکرار شده است - زهره فریدونی

علاوه بر آیات متعددی که درباره گیاهان وجود دارد و در آن ها به طور کلی به گیاهان، درختان و میوه ها و نقش آن ها در زندگی انسان اشاره شده است نام برخی از گیاهان به طور خاص و گاه در مواردی با تکرارهای متعدد و گاه با تکریم، در قرآن به چشم می خورد.

نقش گیاهان در محیط زیست انسان (2) - زهره فریدونی

همه اجزای جهان هستی ضمن ایفای نقشی که هر یک به عهده دارند، با یکدیگر در تعامل به سر می برند و در کنار هم یک مجموعه عظیم و در عین حال هماهنگ را به وجود آورده اند. این مجموعه چنان دقیق و حساب شده طراحی شده که هر گونه تغییر در هر یک از این اجزاء به هم خوردن تعادل و موازنه کل این مجموعه را در پی خواهد داشت. خداوند در قرآن بارها به این نظم، هماهنگی و توازن با بیان های مختلف اشاره نموده است.

نقش گیاهان در محیط زیست انسان (1) - زهره فریدونی

عادت یکی از خصایص انسان است که به موجب آن، توجه فرد نسبت به پیرامون خود و به طور کلی هر آنچه که در ارتباط نزدیک و همیشگی با وی می باشد کم می شود. به این صورت که برخوردهای مکرر با یک امر- اگرچه بسیار حیاتی و مهم- موجب غفلت از اهمیت و حساسیت آن می گردد.

نقش صنعتی گیاهان - زهره فریدونی

نتیجه ی فعالیت های متابولیسمی گیاهان، طیف وسیعی از موادی است که ممکن است در گونه های به خصوصی از گیاهان به مقدار قابل توجهی جمع شده باشد. بعضی از این مواد استفاده های غذایی دارند و بقیه به عنوان مواد اولیه در صنعت به کار می روند. بشر مدتها پیش شروع به استخراج یا جدا کردن این محصولات با ارزش کرد که امروزه تعدادی از آن ها نقش مهمی در صنعت ایفا می کنند.

ساخت جاده در قلب جنگل!

پیشنهاد طرح‌هایی برای ساخت جاده‌ و یا احیای جاده قدیمی در پارک ملی پابند بهشهر موجب کشمکش میان دوستداران محیط زیست و مسئولان شهرستانی شده است.

در همین زمینه