جمعه, 03ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان خلیج فارس انتشار نقشه ۲۸۴ ساله خلیج فارس در پژوهشكده ابوریحان بیرونى وابسته به مركز دایره المعارف بزرگ اسلامى

دیده‌بان خلیج فارس

انتشار نقشه ۲۸۴ ساله خلیج فارس در پژوهشكده ابوریحان بیرونى وابسته به مركز دایره المعارف بزرگ اسلامى

از این رو، درجهان موزه معروف و معتبرى نیست كه دست كم به نقشه اى از خلیج فارس مزین نباشد، به گونه اى كه اگر بتوان این نقشه ها را در یك جا گردآورد و به نمایش گذاشت، كلكسیونى دیدنى و بى نظیر پدید خواهد آمد.* انتشار نقشه قدیمى و نفیس ایرانبا توجه به ارزش و اهمیت تاریخى نقشه هاى خلیج فارس، مركز دائره المعارف بزرگ اسلامى به تازگى چاپ و انتشار یك نقشه نفیس و قدیمى را در دستور كار قرار داده است.كاظم موسوى بجنوردى، رئیس مركز دائره المعارف بزرگ اسلامى در این مورد گفت: این مركز یك نمونه از نقشه هاى قدیمى و نفیس خود را كه در ۲۸۴ سال قبل ترسیم شده است به جهانیان معرفى مى كند.به گفته وى، این اثر با ارزش در سال ۱۷۲۴ میلادى بوسیله ژ.دولیل، مهندس ارشد انجمن علوم امپراتورى فرانسه به شیوه چاپ سنگى در پاریس چاپ و منتشر شده و یكى از ده ها نمونه نقشه هاى چاپ شده به وسیله كارتوگرافان جهانى است كه حدود و ثغور كشور ایران را در دوره صفویه نشان مى دهد و نام خلیج فارس در همه آنها آورده شده است.موسوى بجنوردى افزود: این اثر از سوى بخش دانشنامه خلیج فارس كه تدوین آن را پژوهشكده ابوریحان بیرونى وابسته به مركز دائره المعارف بزرگ اسلامى اخیراً شروع كرده است، اهدا خواهد شد. طراحى و چاپ این نقشه قدیمى و نفیس را غلامرضا سحاب، یكى از كارتوگرافان و جغرافیدانان برجسته كشور برعهده داشته است.قرار است این نقشه از طرف پژوهشكده ابوریحان براى معرفى در دنیا به دانشگاه هاى كشورهاى جهان و كتابخانه ها و مراكز علمى آنها و همچنین به كتابخانه ها، مراكز علمى و دانشگاه هاى كشورمان اهداء شود. وى افزود: با این كار كه تا كنون در كشور بى سابقه بوده است،صحت حقانیت ایران در مورد نام خلیج فارس در بعد بین المللى بیش از پیش نمایان مى شود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه