شنبه, 05ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی موضوع علمی برنامه‌های یادروز سال 91 حافظ اعلام شد

رویدادهای فرهنگی

موضوع علمی برنامه‌های یادروز سال 91 حافظ اعلام شد

 خبرگزاری مهر: مدیر علمی پژوهشی مرکز حافظ شناسی موضوع علمی برنامه های یادروز سال 91 حافظ را "زمانه و زمان آگاهی در شعر و اندیشه حافظ" اعلام کرد.

دکتر کاووس حسنلی در گفتگو با خبرنگار مهر از همه حافظ پژوهان داخلی و خارجی برای ارسال مقاله در موضوع اعلام شده دعوت کرد.

وی در تشریح این موضوع گفت: مراسم یادروز حافظ امسال نیز همچون سالهای گذشته به همت ستاد یادروز حافظ در بیستم مهرماه برگزار خواهد شد. برای اینکه بتوان موضوعات مقاله‌های علمی روز حافظ را جهت‌دهی علمی کرد تا از کلی‌گویی و تکرار مکررات پرهیز شود هر سال موضوعی به عنوان موضوع محوری نشستهای علمی اعلام می‌شود. مثلا سال گذشته به مناسبت صدو پنجاهمین سال تولد «رابیندرانات تاگور»، شاعر نامدار هند که از ارادتمندان حافظ بوده، موضوع علمی «حافظ در شبه قاره» در نظر گرفته شده بود.

مدیر علمی پژوهشی مرکز حافظ شناسی در توضیح مقصود خود از زمان (زمانه و زمانآگاهی در شعر و اندیشۀ حافظ (گفت: زمان را از دیدگاهها و نگرشهای گوناگون میتوان بازشناخت. مفهوم زمان نیز از مفاهیم چندلایه و چندگانه است. بسیاری از این لایه‌ها و گونه ها را میتوان در دیوان اشعار حافظ بررسی و بازنمایی کرد. در دیوان حافظ مفاهیم گوناگونی از زمان بازتاب دارد. زمان قدسی، زمان ازلی، زمان اسطورهای، زمان تقویمی و مادی، زمان طولی و خطی، زمان کروی و مفاهیم دیگری از زمان از آن جمله است. بررسی هرکدام از این مفاهیم میتواند موضوع مقاله باشد.
 
حسن لی ادامه داد: البته حافظپژوهان بجز بررسی مفهوم زمان در سرودههای حافظ میتوانند درباره زمانشناسی اجتماعی حافظ هم تحقیق کنند و مقاله بنویسند یعنی یک بار دیگر بررسی شود که زمانه در شعر حافظ چگونه است و حافظ با زمانه خود چه رفتاری داشته است. آیا حافظ از زمانه خود عقبتر است یا جلوتر یا اینکه معاصر زمان خود و فرزند زمان خویشتن است. آیا حافظ در برابر زمانه خود منفعل است یا فعال. میپذیرد یا می‌ستیزد؟ یعنی در این بخش هم میتوان در باره نقش زمانه در شعر حافظ بحث کرد و هم نقش حافظ در زمانه. علاوه بر این موضوع دیگری که حافظپژوهان میتوانند به آن بپردازند، شعر حافظ در زمانهای بعد از حافظ است.

وی توضیح داد: همانگونه که همه حافظشناسان میدانند شعر حافظ متنی تاویل پذیر و باز است از همین‌رو در دوره‌های مختلف تاریخی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان از شعر حافظ دریافتها، برداشتها و تفسیرهای گوناگون شده است. این خود یکی از مباحث تاریخگرایی نوین است و میتواند موضوع برخی از مقالاتی باشد که در سال 1391 در یادروز حافظ ارائه خواهد شد.


حسنلی افزود: چکیده و اصل مقاله ها باید به شیوه مقاله های علمی - پژوهشی، با نرم افزارword و خط پیشنهادی زبان و ادب فارسی، حداکثر در 20 صفحۀ آ4 تنظیم شود و به همراه مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان با نشانی الکترونیکی و شماره تماس، به دبیرخانۀ ستادیادروز حافظ ارسال شود.

مدیر علمی پژوهشی مرکز حافظشناسی گفت: مقاله هایی پذیرفته می شود کهدارای رویکردی نو یا حاصل پژوهشی تازه باشد و پیش از این در جایی منتشر یا درهمایشی ارائه نشده و حداکثر تا دهم شهریور 1391 به دبیرخانه رسیده باشد. مقاله های برگزیده در شانزدهمین دفترحافظ پژوهی به چاپ خواهد رسید.

مدیران مراکز سعدی شناسی و حافظشناسی هر سال موضوعاتی را برای نشستهای علمی یادروز سعدی و حافظ اعلام میکنند. در سالهای گذشته موضوعات متنوعی برای برنامه‌های علمی مراسم یادروز حافظ از سوی دکتر حسنلی اعلام شده بود که برخی از آنها به این شرح است: نسخه شناسی و تصحیحات اشعار حافظ، ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری شعر حافظ و بررسی ترجمه‌های حافظ. جامعۀ آرمانی حافظ، حافظ و قرآن، زیباییشناسی شعر حافظ، تاثیرپذیری و تاثیرگذاریهای حافظ و...
موضوع علمی یادروز سعدی در سال 1391 نیز معارف اسلامی و فرهنگ ایرانی در آثار سعدی اعلام شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید