شنبه, 05ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی ضرب المثل کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 84

ضرب المثل

کاریکلماتور - مجله خواندنی شماره 84

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 84، سال سیزدهم، آذر و دی ماه 1393، رویه 37

مهندس محمدتقی حر‌آبادی

* تا پیش از آنکه ادیسون برق را بیاورد، خانم‌ها چراغ خانه بودند!
* عزیزم آنقدر دیر آمدی، که جوانیم را خرج آمدنت کردم !
* انسانها به جای زندگی، سرشان را گرم می‌کنند، و برای خنک کردن سرشان، زندگی میکنند !
* از آنجا که ادبیات با زبان پخته می‌شود، بهترین غذای روح است!
* از خاک مادرم درختی روییده است، که همیشه شاخه‌های شکسته‌اش را از من پنهان میکنند !
* آزادی دوران کودکی‌ام آنقدر شیرین بود، که تمام دندانهایم در هفت سالگی ریخت !
* تنها آرزوی یک دختر شوهر است، اما بعد از ازدواج این شوهر است که بین آرزوهای زنش تنهاست !
* درخت فرهنگ عادت به روییدن دارد، وگرنه هیچ بی‌فرهنگی از درخت خوشش نمی‌آید !
* زورگویی عادت آمریکاییست، وگرنه زیر بار زور نرفتن، قدرت بیشتری می‌خواهد !
* عادت، فرهنگیست که وزیر ندارد !
* اگر بیسواد هم باشی، سرنوشتت را جز خودت کسی نمینویسد!
* جوانمردی به قول است و نامردی به معاینهی پزشکی!
* آدمهای لاکتاب، هیچ وقت اطوی شلوارشان خراب نمی‌شود!
* موقعی ارزش فرهنگ را در خارج از ایران میفهمی، که جلوی صادرات را گرفته باشند!
* حاصل شنا کردن بر خلاف رودخانه، حاصلش سیر کردن خرسهای گرسنه است!
* زنها خیلی مردند، وگرنه قانونی را که مردها نوشته‌اند اجرا نمی‌کردند!
* اگر خانم‌ها هم در همه چیز با مردها برابر شوند، آنوقت زن از کجا بیاوریم!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید