شنبه, 05ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی ضرب المثل کاریکلماتور، ضرب‌المثل یا گزیده‌گویی - مجله خواندنی شماره 88

ضرب المثل

کاریکلماتور، ضرب‌المثل یا گزیده‌گویی - مجله خواندنی شماره 88

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 88، سال چهاردهم، شهریور و مهر 1394، ص 35

محمدتقی حرآبادی

* بس‌که سنگ منافعش را به سینه می‌زد، گفتند خودکشی کرده!

* غربی‌ها با تنور احساسات شرقی‌ها، نان هفت‌پشت‌شان را پختند!

* تنها قطاری که در ایســتگاه آزادی پنچر می‌شود، قطار ایدئولوژیست !

* اگر گوسفندها گریه می‌کردند، شاید گلویشان را نمی‌بریدند!

* با آنکه دل پا ندارد، هر چه عقل انجام می‌دهد، به پای دل می‌گذارند!

* اگر نردبان نبودیم هیچ احمقی از ما بالا نمی‌رفت!

* آدم یک بعدی را یک بار ببینی کافیست!

* سربازها وقتی گرسنه می‌شوند، تیر میخورند !

* زن عکس مرد است، اما نمیشود قابش کرد !

* بدون زن می‌شود از دنیا رفت، اما نمیشود به دنیا آمد!

* حلاج و فرعون با آدرس اشتباهی به جای خودشان به خدای خودشان رسیدند !

* دنیا آنقدر بی‌وفاست که سگها هم مثل سگ پشیمانند !

* حضرت نوح بعد از هزار سال عمرش را داد بشما !

* باید خیلی ناپاک باشی که زیبایی را با اسید پاک کنی !

* اگر یک جو از عقلت کم کنی، میتوانی تمام گندمهای بهشت را بخوری !

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید