پنج شنبه, 08ام اسفند

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی ادبیات

ادبیات

متن برنامه معرفت سعدی - متن آغازین گلستان سعدی «منت خدای را عزوجل...»

منان است چون بر ما منت دارد و آن منتش از جهت حنان بودن است حنین است رئوف است به ما و مهربان است و چون مهربان است هستی به ما داده و چون هستی به ما داده منت بر ما گذاشته منت خدای را از اینجا شروع  می کند سعدی، همین درست به اسم حنان و منان اشاره می کند شیخ اجل، منان است خداوند تعالی، او به ما منت دارد ولی ما ههیچ منتی به او نداریم و نخواهیم داشت و نمی توانیم که داشته باشیم چون در هستی مدیون او هستیم هستی ما مدیون اوست توجه بفرمایید.

«دیوان حافظ» هنرمندانه‌ترین بیانیه فرهنگ ایران

یک مدرس دانشگاه با توصیف دیوان حافظ به عنوان هنرمندانه‌ترین بیانیه فرهنگ ایران، گفت: نگاه حافظ به جهان هستی نگاهی فراگیر است به گونه‌ای که تمام مسائل مادی و معنوی را با بیانی شیرین و محکم و با به‌کارگیری صناعات ادبی بیان می‌کند.

سابقه مرثیه‌سرایی برای امام حسین (ع)

یک پژوهشگر ادبی می‌گوید: ادبیات عاشورایی از دوره صفویه اوج گرفت و کماکان این اوج را حفظ کرده، البته باید گفت که عاشورا برای همه شاعران و برای همیشه بستر است.

سعدی و دنیای امروز

شخصیت یا هنر سعدی دو بعد بسیار مهم دارد. یکی پرداختن به مقولۀ بسیار مهم عشق است و دیگری بعد آموزگاری و نصیحت گری وی. دربارۀ عشق از دیدگاه سعدی به تفصیل سخن گفته شده است. پس به همین مختصر اکتفا کنیم که بزرگ‌ترین آموزۀ سعدی برای دنیای امروز، عشق است. چیزی که سخت بدان نیازمندیم. عشقی که از دیدگاه سعدی مطرح می‌شود و بسیاری از شاعران کلاسیک ما از جمله مولانا و حافظ و دیگر بزرگان به آن اشاره کردند، عشقی است که احیاگر دل‌هاست. دلیل خلقت است.

رمضان در شعر مولوی، سعدی و حافظ

اسماعیل آذر می‌گوید: ماه رمضان و مسئله روزه‌داری پیوسته مورد توجه شاعران ایرانی در طی قرون متمادی بوده و شاعران کم و بیش در این زمینه شعر دارند، البته مطالب و ابیاتی که درباره «عید فطر» وجود دارد، به مراتب بیش‌تر است.

مولانا چگونه از رمضان می‌گوید؟

توفیق سبحانی می‌گوید: مولانا با دین عجین است و رمضان نیز به همین علت در اشعار او وجود دارد و البته رمضان در ظاهر و باطن شعر مولانا رسوخ کرده است و او به خوبی و روشنی می‌تواند تمامی مفاهیم را بیان کند.

در همین زمینه