پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌خانه چند مقاله از شادروان استاد احمد اقتداری

کتاب‌خانه

چند مقاله از شادروان استاد احمد اقتداری

برگرفته از تارنمای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

خلیج فارس - احمد اقتداری / منبع: جهان کتاب سال پانزدهم فروردین و اردیبهشت 1389 شماره 1 و 2 (پیاپی 252)

جستجوگری دقیق و دانشمند - احمد اقتداری / منبع: بخارا آذر و دی 1381 شماره 27

شایسته‌ها و بایسته‌های تحقیق: کتاب مرصاد العباد تالیف مشرف الدین ابن شاه حسینی بیرمی لاری - نویسندگان: احمد اقتداری / منبع: آینه میراث تابستان 1381 شماره 17

«ستوده» و آثار ستوده‌اش («مهمان نامه ی بخارا» اثر فضل الله روزبهان خنجی) - احمد اقتداری / منبع: ایران شناسی سال سیزدهم تابستان 1380 شماره 50

صنعتی نویسنده‌ای از کرمان - احمد اقتداری / منبع: کرمان پاییز و زمستان 1371 شماره 6 و 7

گلگشت در شعر و اندیشه حافظ - احمد اقتداری / منبع: آینده سال هجدهم فروردین تا شهریور 1371 شماره 1 تا 6

باب کتاب: سه کتاب درباره تالش و تات - احمد اقتداری / منبع: آینده سال هفدهم فروردین تا تیر 1370 شماره 1 تا 4

دو کتاب درباره مثنوی - احمد اقتداری / منبع: آینده سال سیزدهم فروردین تا خرداد 1366 شماره 1 تا 3

نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران - احمد اقتداری / منبع: آینده سال سیزدهم آبان تا اسفند 1366 شماره 8 تا 12

باب کتاب: سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا - احمد اقتداری / منبع: آینده سال دوازدهم مهر و آبان 1365 شماره 7 و 8

گیتا نجائی و زندگی نامه رابین درانات تاگور و معرفی آثار او - احمد اقتداری / منبع: آینده سال یازدهم آبان 1364 شماره 8

وصف ساعت در گرشاسب نامه اسدی طوسی - احمد اقتداری / منبع: آینده سال دهم آبان و آذر 1363 شماره 8 و 9

کهگیلویه، بویر احمد - احمد اقتداری / منبع: آینده سال دهم فروردین 1363 شماره 1

مینوی و قابوسنامه - احمد اقتداری / منبع: آینده سال نهم شهریور 1362 شماره 6

دیوان شمس پس ناصر و چند واژه آن - احمد اقتداری / منبع: آینده سال هشتم خرداد و تیر 1361 شماره 3 و 4

عقاید و آراء: قمشه - احمد اقتداری / منبع: آینده سال هشتم آذر 1361 شماره 9

درباره افشارهای کرمان - احمد اقتداری / منبع: آینده سال ششم خرداد و تیر 1359 شماره 3 و 4

دکتر مصدق در یادداشتهای سدید السلطنه - احمد اقتداری / منبع: آینده سال ششم آذر تا اسفند 1359 شماره 9 تا 12

ابیات محلی جهانگیریه - فرهنگ بستکی/ علی اکبر بستکی - احمد اقتداری / منبع: آینده سال ششم آذر تا اسفند 1359 شماره 9 تا 12

نجفقلی میرزا حسام الدوله معزی - احمد اقتداری / منبع: آینده سال ششم مهر و آبان 1359 شماره 7 و 8

محاکمه خلیج‌فارس نویسان (احمد مدنی) - احمد اقتداری / منبع: آینده سال پنجم بهار 1358 شماره 1 و 2 و 3

انتقاد کتاب: بحثی درباره زندگی مانی و پیام او - احمد اقتداری / منبع: آینده سال پنجم زمستان 1358 شماره 10 و 11 و 12

سرگذشت تاریخی چهار جزیره در خلیج فارس (جزیره های باسعید وی قشم، تمب بزرگ (تمب گپ)، تمب کوچک (تمب مار) - احمد اقتداری / منبع: یغما سال سی و یکم اردیبهشت 1357 شماره 2 (پیاپی 356)

سرگذشت تاریخی چهار جزیره در خلیج فارس (جزیره های باسعیدوی قشم، بوموسی، تمب بزرگ (تمب گپ) تمب کوچک (تمب مار) - احمد اقتداری / منبع: یغما سال سی و یکم فروردین 1357 شماره 1 (پیاپی 355)

سرگذشت تاریخی چهار جزیره در خلیج فارس - احمد اقتداری / منبع: یغما سال سی ام شهریور 1356 شماره 6 (پیاپی 348)

هرموز و جنگ دریائی امامقلی خان سردار شاه عباس - احمد اقتداری / منبع: بررسی های تاریخی آذر و دی 1356 شماره 73

سرگذشت تاریخی چهار جزیره در خلیج فارس: جزیره های باسعیدوی قشم، بوموسی، تمب بزرگ، (تمب گپ)، تمب کوچک (تمب مار) (2) - احمد اقتداری / منبع: یغما سال سی ام مهر 1356 شماره 7 (پیاپی 349)

شصتم و هفتادم - احمد اقتداری / منبع: گوهر بهمن و اسفند 1356 شماره 59 و 60

بشکرد. بشاکرد - بشکال - احمد اقتداری / منبع: گوهر آذر 1356 شماره 57

سرگذشت تاریخی چهار جزیره در خلیج فارس: جزیره های باسعیدوی قشم، بوموسی، تمب بزرگ (تمب گپ)، تمب کوچک (تمب مار) (3) - احمد اقتداری / منبع: یغما سال سی ام آبان 1356 شماره 8 (پیاپی 350)

صنعتی، نویسنده ای از کرمان - احمد اقتداری / منبع: یغما سال سی ام آذر 1356 شماره 9 (پیاپی 351)

واقعیت تمدن غرب و حقیقت تمدن شرق - احمد اقتداری / منبع: یغما سال بیست و نهم بهمن 1355 شماره 11 (پیاپی 341)

نامی از پاریز و یادی از کرمان - احمد اقتداری / منبع: یغما سال بیست و نهم اردیبهشت 1355 شماره 2 (پیاپی 332)

واژه ای به جای جزر و مد - احمد اقتداری / منبع: فرهنگ ایران زمین 1354 جلد 21

یادگارهای یزد - احمد اقتداری / منبع: یغما سال بیست و سوم مرداد 1349 شماره 5 (پیاپی 263)

خلیج فارس، خلیج فارس است و بس! - احمد اقتداری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید