پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها انجمن‌ها گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

انجمن‌ها

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

به نام یزدان پاک

بنا به گفتۀ علیرضا صادقی امیری-دبیر انجمن جوانان سپید پارس این جشنواره از سوی انجمن جوانان سپید پارس باهمکاری و همیاری مدیریت مجموعه جهانی پاسارگاد، پایگاه پژوهشی مجمومه میراث جهانی پاسارگاد و شرکت تولیدی فرش و گلیم دستباف "ترنج بافت پارسه گرد" به مدت یک هفته در راستای دستیابی به انگیزش "گردشگر کم شتاب" در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد برگزار گردید، در این جشنواره بخش های گوناگونی زیر گنجانده شده بود که مورد استقبال پرشور گردشگران قرار گرفت:

- غرفۀ صنایع دستی و دستباف‌های بومی و عشایری
- چرم دوزی
- خوراک‌های ایرانی
- پخت نان عشایری
- گارگاه نگارگری کودکان
- کارگاه آموزش گلیم بافی برای گردشگران
- کارگاه آموزشی میراث فرهنگی-طبیعی

به گزارش انجمن جوانان سپید پارس، کارگاه‌های یاد شده، 916 تن از شهرهای گوناگون کشور به مدت یک ساعت در کارگاه آموزش میراث فرهنگی-طبیعی و 32 تن در کارگاه آموزش گلیم بافی شرکت نمودند، همچنین نزدیک به 120 تن از شرکت کنندگان در کارگاه آموزش میراث فرهنگی طبیعی برگۀ ویژه کارت "دوستدار میراث" را که به کوشش انجمن جوانان سپید پارس و مدیریت مجموعه جهانی پاسارگاد تنظیم گردیده بود را درخواست نموده‌اند که به نشانی آنان فرستاده خواهد شد! در پیرامون برگزاری این جشنواره مبلغ 130هزار تومان برای کمک به آسیب دیده‌گان زمین لرزۀ آذربایجان‌شرقی گردآوری شده است.


عكس: علیرضا صادقی امیری

 

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

گزارش تصویری دومین جشنواره تابستانی صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه