دوشنبه, 25ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست نام‌آوران ایرانی بزرگان با یاد دکتر محمود افشار

نام‌آوران ایرانی

با یاد دکتر محمود افشار

برگرفته از روزنامه اطلاعات

 

مرحوم یغمایی

دیگر از نویسندگان مجله مرحــــــوم دکتر محمودافشار رحمه الله علیه است. در سال 1304 شمسی که دکتر افشار مجلۀ آینده را ایجاد کرد جوانی بود سی و چند ساله، تحصیل کرده و از اروپا آمده، خوش قواره و بلند اندام. منزلی داشت در«سر درسنگی» اوایل خیابان پهلوی سابق که محلی بسیار با بها و مرغوب بود. نویسندگان معروف آن دوره از قبیل علی دشتی و یحیی دولت آبادی و نصرالله فلسفی و سعید نفیسی و رشید یاسمی و دیگران سرشب‌ها در خانه‌اش اجتماع می‌کردند و از هر در سخن می‌راندند.

مجلۀ آینده سخت مورد توجه بود، چون اوایل سلطنت رضاشاه بود و مطالبی سیاسی را که آینده چاپ می‌کرد دیگران جسارت نداشتند که بنویسند، از مخالفین جدی انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی مصدق بود و علاء و دولت آبادی و تقی‌زاده که در مجلس برخلاف پهلوی نطق کردند و دکتر افشار نطق و خطابۀ آنان را تمام و کمال در مجلۀ آینده نقل کرد و یک نوع دریچۀ آزادی بود که درآن زمان بسیار اهمیت داشت و کسی باور نمی‌کرد روزنامه یا مجله‌ای بتواند آن خطابه‌ها را در معرض مطالعۀ عموم بگذارد. از این روی مجلۀ آینده اهمیت بسیار یافت.

باید گفت که دکتر افشار به نویسندگی بیشتر شهرت داشت تا به شاعری،‌اما چند قطعه شعر از او که در مجلۀ آینده و بیشتر در مجلۀ یغما چاپ شده یک نوع لطف و تازگی دارد که خاص خود او است. قطعه‌ای دارد در مجلۀ یغما به عنوان دختر گل فروش که از حیث وزن و مطلب تازه و نو است نه چون اشعار نو پردازان. باید خواند و لذت برد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه