دوشنبه, 25ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی جهان ایرانی باز درباره اران

جهان ایرانی

باز درباره اران

برگرفته از آذرپادگان

در غازان نامه‌ سرودۀ نورالدین (نوری) اژدری در سال‌های 758 تا 763 ابیاتی هست که جغرافیای تاریخی اران را خوب مشخص می‌کند. جوابی نیکوست به کج طبعانی که به مستندات متون اعتنایی ندارند.

سه تومان دیگر زگردان کین
به موغان شدند و به اران زمین (122)
که بر مرز موغان و اران زمین
به بلغان برآراست شاه گزین (135)
سپه را از آن بوم، ‌اران کشید
سراپرده بر مرز موغان کشید (226)
به اران زمین و آذرابادگان
به ارمن، به روم و به گرجیستان(270)
از آن بوم و آن مرز نورین چنین
روان شد به موغان و اران زمین(272)
چنین تا به موغان، و اران زمین
همی شد جهانجوی با داد و دین (315)
پس اران و موغان ز ایران زمین
به نورین سپرد آن شه داد و دین (338)
زمیردین و بیکری ز ملازجرد
زموغان و اران و تبریز و کرد (370)

نقل از : تازه‌ها و پاره‌های ایران شناسی (40) ـ به کوشش ایرج افشار ـ شماره 873

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید