سه شنبه, 30ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز

نگاه روز

در بیان خدشه‌ناپذیری اصل نهم قانون اساسی

اصل نهم میان استقلال، آزادی و همچنین تمامیت ارضی ارتباط وثیقی به صورت «تفکیک ناپذیر» برقرار می‌کند. حفظ واقعی استقلال کشور از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور است. وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود خود به خود راه برای نفوذ بیگانگان هموار میشود و بالعکس آنچه میتواند به آزادی یک ملت معنی بدهد استقلال آن ملت است.

چه کسی باید برود: مردم بحرین یا بیابان گردان مهاجر

از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از آنان، خواهان پیوند دوباره با ایران و وحدت با سرزمین مادر هستند. کار « ایران گرایی» در میان مردم گله جزیره‌ی بحرین به جایی رسیده است که آل‌خلیفه اعلام کرده که هواخواهان ایران، کشور را ترک کنند.

ما نباید خیلی چیزها را بدانیم

پس از دخالت نظامی نابخردانه اتحاد جماهیرشوروی در افغانستان، اعلام جنگ ستارگان از سوی رونالد ریگان و زمینه‌سازی برای فروپاشی شوروی و اعلام جهان تک قطبی، نظریه پردازان و استراتژیستهای غرب (به رهبری آمریکا) برنامه‌هایی را بر مبنای رهنمودهای نظریه پردازانی که سرشناس‌ترین آنها ساموئل هانتینگتون و برنارد لوئیس هستند، طراحی کردند. آن چه در سه دهه اخیر برجهانیان گذشته، دقیقا منطبق است بر رهنمودهای همین دو تن.

داعش؛ فرزند نفرت‌انگیز و زشت غرب

دومینیک دوویلپن در گفتوگو با یک شبکه‌ی غیر دولتی فرانسوی گفت : سیاستهای غرب [آمریکا ـ اروپا] عامل گسترش کانونهای تروریسم در سراسر جهان است... گروه تروریستی داعش، فرزند زشت این سیاست متکبرانه و بی‌پایه است.

این است معنای اقتصاد مقاومتی

روز بعد (یکشنبه 25 آبان) نیز خبری با عنوان « خرید واگن‌های دست دوم کمر تولید را می شکند» در روزنامه صمت (ارگان سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران) چاپ شد.

چه شد بحران بزرگ مالی را ندیدند؟

مشاهده می‌کنید چرا بزرگان اقتصاد نئولیبرالی (نولیبرال) بحران بزرگ را پیش‌بینی نکرده بودند. نه این که نخواستند؛ بلکه ابزار دیدن آن را نداشتند. تئوریهای اقتصادی آنان رابطه‌ای با واقعیت زندگی ندارد درنتیجه، طبیعی است که قادر به ارزیابی منطقی از واقعیت هم نیست. این که همه عوامل اقتصادی اطلاعات کامل دارند و همه چیز را می دانند حتی ارزش رد کردن هم ندارد. امروزه می‌دانیم که متخصصان اقتصاد و بازارهای مالی و پولی درباره آن چه در کنارشان میگذرد اطلاعات کافی ندارند، عوام که دیگر جای خود دارند.

در همین زمینه