دوشنبه, 04ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز

نگاه روز

جمهوری‌های پادشاهی

در این نظام ها، افزون بر این که دوران حکومت حاکم وقت تمام عمر است (البته با برگزاری نمایشی انتخابات)، از پدر به پسر هم منتقل می‌شود که نمونه‌ی بارز آن، جمهوری خلق کره و جمهوری اران (با عنوان دروغین آذربایجان) است. در جمهوری خلق کره (کره شمالی) اکنون سومین فرد از سلسله‌ی «کیم» بر تخت فرمانروایی نشسته است و در جمهوری آذربایجان نیز، سلطنت از «علی اوف» پدر به «علی اوف پسر» رسیده است.

جایگاه بزرگان در تقویم عمومی، افکار عمومی و رفتار عمومی!

نامگذاری روی روزها در دنیا و همین طور در کشور ما عرف است و البته در بسیاری موارد خیلی هم خوب است و کارکردهایی دارد و بزرگان و مسئولین و اندیشمندان حوزه فرهنگ عمومی در کشورها این کار را برای تمرکز بیشتر افکار عمومی روی موضوعات ویژه انجام می‌دهند تا در زمان خاص کمی بیشتر به موضوعی خاص توجه کنیم :مانند روز جهانی آب (دوم فروردین)، روز زمین پاک(دوم اردیبهشت) روز ملی خلیج فارس(10 اردیبهشت) روز جهانی محیط زیست (15 خرداد)، روز آمار و برنامه‌ریزی (یکم آبان)، روز بهداشت روان(18 مهر)، روز ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی (20 مهر)، روز فرهنگ عمومی (14 آبان)، روز کتابخوانی (24 آبان) روز پژوهش (25 آذر) و روزها و مناسبتهای دیگر.

دکتر فرانک اشتاین در افغانستان

امروز خوشبختانه همه‌ی مردم افغانستان، چه پشتو و چه تاجیک و... به ماهیت پلید این گروه جنایت پیشه پی برده‌اند. امروزه مردم افغانستان می‌دانند که این گروه نه متعلق به قوم ویژه‌ای هستند و نه معتقد بر اصولی مخصوص از نظر دینی و مذهبی. گفتار آنان با کردارشان، چند گانه و چندگونه است.

در بیان خدشه‌ناپذیری اصل نهم قانون اساسی

اصل نهم میان استقلال، آزادی و همچنین تمامیت ارضی ارتباط وثیقی به صورت «تفکیک ناپذیر» برقرار می‌کند. حفظ واقعی استقلال کشور از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور است. وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود خود به خود راه برای نفوذ بیگانگان هموار میشود و بالعکس آنچه میتواند به آزادی یک ملت معنی بدهد استقلال آن ملت است.

چه کسی باید برود: مردم بحرین یا بیابان گردان مهاجر

از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از آنان، خواهان پیوند دوباره با ایران و وحدت با سرزمین مادر هستند. کار « ایران گرایی» در میان مردم گله جزیره‌ی بحرین به جایی رسیده است که آل‌خلیفه اعلام کرده که هواخواهان ایران، کشور را ترک کنند.

ما نباید خیلی چیزها را بدانیم

پس از دخالت نظامی نابخردانه اتحاد جماهیرشوروی در افغانستان، اعلام جنگ ستارگان از سوی رونالد ریگان و زمینه‌سازی برای فروپاشی شوروی و اعلام جهان تک قطبی، نظریه پردازان و استراتژیستهای غرب (به رهبری آمریکا) برنامه‌هایی را بر مبنای رهنمودهای نظریه پردازانی که سرشناس‌ترین آنها ساموئل هانتینگتون و برنارد لوئیس هستند، طراحی کردند. آن چه در سه دهه اخیر برجهانیان گذشته، دقیقا منطبق است بر رهنمودهای همین دو تن.

در همین زمینه