یکشنبه, 28ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز

نگاه روز

بازی زشت روسیان

روسیه همراه چین به همه‌ی قطعنامه‌های بیدادگرانه شورای امنیت علیه ایران رای مثبت دادند و اجازه دادند که ملت و مردم ایران مورد تحریم قرار گیرند. چندین سال پیش، جمهوری اسلامی قراردادی در زمینه‌ی خرید سامانه‌ی پدآفند هوایی اس 300 با فدراسیون روسیه دستینه کرد و مبلغ 700 میلیون دلار هم برای خرید آن پرداخت. روسیان در امربری از آمریکا و با فشار حکومت جعلی اسراییل به بهانه‌ی «تحریم» های اعمال شده از سوی شورای امنیت علیه ایران، از تحویل آنها خودداری کردند.

پس از خمیر مرغ، بوفالوی هندی

پس از خمیر مرغ که سالهاست به لطف وزارت بهداشت، دامپزشکی و دیگر دستگاههای دست اندر کار، به صورت سوسیس و کالباس به خورد مردم داده می‌شود، چندی اســت سر و کله‌ی گوشت بوفالوی هندی (گوشت ویژه‌ی کود) به کارخانه‌های کالباس و سوسیس راه پیدا کرده است.

پاسخگـو کیست؟

امروز، اصلی ترین مسالهٔ داخلی ایران، ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات برای افزایش نرخ رشد جمعیت (سیاست پاسبانی و پاسداری از «خون») و تمرکز همهٔ برنامه‌های عمرانی بر روی نگاهبانی از آب‌های زیرزمینی و بهره‌برداری از آبهای مرزی و مسالهٔ مهم کاهش کاربری آب در بخش کشاورزی در درجهٔ نخست و سپس کاربری‌های صنعتی و آشامیدنی است (سیاست پاسبانی و پاسداری از «خاک»).

جمهوری‌های پادشاهی

در این نظام ها، افزون بر این که دوران حکومت حاکم وقت تمام عمر است (البته با برگزاری نمایشی انتخابات)، از پدر به پسر هم منتقل می‌شود که نمونه‌ی بارز آن، جمهوری خلق کره و جمهوری اران (با عنوان دروغین آذربایجان) است. در جمهوری خلق کره (کره شمالی) اکنون سومین فرد از سلسله‌ی «کیم» بر تخت فرمانروایی نشسته است و در جمهوری آذربایجان نیز، سلطنت از «علی اوف» پدر به «علی اوف پسر» رسیده است.

جایگاه بزرگان در تقویم عمومی، افکار عمومی و رفتار عمومی!

نامگذاری روی روزها در دنیا و همین طور در کشور ما عرف است و البته در بسیاری موارد خیلی هم خوب است و کارکردهایی دارد و بزرگان و مسئولین و اندیشمندان حوزه فرهنگ عمومی در کشورها این کار را برای تمرکز بیشتر افکار عمومی روی موضوعات ویژه انجام می‌دهند تا در زمان خاص کمی بیشتر به موضوعی خاص توجه کنیم :مانند روز جهانی آب (دوم فروردین)، روز زمین پاک(دوم اردیبهشت) روز ملی خلیج فارس(10 اردیبهشت) روز جهانی محیط زیست (15 خرداد)، روز آمار و برنامه‌ریزی (یکم آبان)، روز بهداشت روان(18 مهر)، روز ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی (20 مهر)، روز فرهنگ عمومی (14 آبان)، روز کتابخوانی (24 آبان) روز پژوهش (25 آذر) و روزها و مناسبتهای دیگر.

دکتر فرانک اشتاین در افغانستان

امروز خوشبختانه همه‌ی مردم افغانستان، چه پشتو و چه تاجیک و... به ماهیت پلید این گروه جنایت پیشه پی برده‌اند. امروزه مردم افغانستان می‌دانند که این گروه نه متعلق به قوم ویژه‌ای هستند و نه معتقد بر اصولی مخصوص از نظر دینی و مذهبی. گفتار آنان با کردارشان، چند گانه و چندگونه است.

در همین زمینه