یکشنبه, 02ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز

نگاه روز

11 سپتامبر مدهش‌ترین فریب کاری تاریخ

آیا در پس حادثه 11 سپتامبر 2001 فقط سعودیها بودند؟ امروزه مستندات فراوانی در دست است که پیوندهای عمیق خاندان بوش، و خاندان سلطنتی بریتانیا را با آل‌سعود و نیز با خاندان بن‌لادن آشکار می‌کند، همانگونه که پیوندهای سناتور پرسکات بوش، پدر جرج هربرت واکر بوش (پدر جرج واکر و جب بوش)، را با آلمان نازی برملا می‌کند. این مسائل دیگر «تئوری توطئه» تلقی نمی‌شود بلکه مطالب کاملاً مستند تاریخی است.

چرا باید برخی‌ها هر دوره نمایندهٔ مجلس باشند؟

در وضع و تصویب هر قانونی، فلسفه و حکمتی نهفته است. یکی از قوانین مهم که در بیشتر قوانین اساسی دنیا و از جمله در قانون اساسی ما هم وجود دارد، موضوع اصل صد و چهاردهم قانون اساسی می‌باشد که بیان داشته یک شخص بیشتر از دو دورهٔ متوالی نمی‌تواند رئیس جمهور بشود.

بازی زشت روسیان

روسیه همراه چین به همه‌ی قطعنامه‌های بیدادگرانه شورای امنیت علیه ایران رای مثبت دادند و اجازه دادند که ملت و مردم ایران مورد تحریم قرار گیرند. چندین سال پیش، جمهوری اسلامی قراردادی در زمینه‌ی خرید سامانه‌ی پدآفند هوایی اس 300 با فدراسیون روسیه دستینه کرد و مبلغ 700 میلیون دلار هم برای خرید آن پرداخت. روسیان در امربری از آمریکا و با فشار حکومت جعلی اسراییل به بهانه‌ی «تحریم» های اعمال شده از سوی شورای امنیت علیه ایران، از تحویل آنها خودداری کردند.

پس از خمیر مرغ، بوفالوی هندی

پس از خمیر مرغ که سالهاست به لطف وزارت بهداشت، دامپزشکی و دیگر دستگاههای دست اندر کار، به صورت سوسیس و کالباس به خورد مردم داده می‌شود، چندی اســت سر و کله‌ی گوشت بوفالوی هندی (گوشت ویژه‌ی کود) به کارخانه‌های کالباس و سوسیس راه پیدا کرده است.

پاسخگـو کیست؟

امروز، اصلی ترین مسالهٔ داخلی ایران، ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات برای افزایش نرخ رشد جمعیت (سیاست پاسبانی و پاسداری از «خون») و تمرکز همهٔ برنامه‌های عمرانی بر روی نگاهبانی از آب‌های زیرزمینی و بهره‌برداری از آبهای مرزی و مسالهٔ مهم کاهش کاربری آب در بخش کشاورزی در درجهٔ نخست و سپس کاربری‌های صنعتی و آشامیدنی است (سیاست پاسبانی و پاسداری از «خاک»).

جمهوری‌های پادشاهی

در این نظام ها، افزون بر این که دوران حکومت حاکم وقت تمام عمر است (البته با برگزاری نمایشی انتخابات)، از پدر به پسر هم منتقل می‌شود که نمونه‌ی بارز آن، جمهوری خلق کره و جمهوری اران (با عنوان دروغین آذربایجان) است. در جمهوری خلق کره (کره شمالی) اکنون سومین فرد از سلسله‌ی «کیم» بر تخت فرمانروایی نشسته است و در جمهوری آذربایجان نیز، سلطنت از «علی اوف» پدر به «علی اوف پسر» رسیده است.

در همین زمینه