دوشنبه, 27ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر فصلنامه خلیج فارس منتشر شد

خبر

فصلنامه خلیج فارس منتشر شد

برگرفته از دایرة المعارف بزرگ اسلامی

به گزارش روابط عمومی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، فصلنامه خلیج فارس با صاحب امتیازی مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایرانی و مدیر مسئول منوچهر جهانیان منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است

عناوین مقالات این شماره به قرار زیر است:
توسعۀ پایدار و حفاظت زیست جزیرۀ کیش با استفاده از انرژی باد/ دکتر امیر گندمکار؛ نقش نفت خلیج فارس در اقتصاد جهانی/ دکتر اصغر جعفری ولدانی؛ کاربرد روش آنالیز شبکه‌ای در تدوین شاخصهای پایدار در جزیرۀ کیش/ دکتر شراره پورابراهیم، دکتر مهرداد هادی‌پور؛تحلیل و برسی فضای ساحلی بندرگاه بوشهر در بازشناخت پتانسل‌های بستر طرح و جایگاه آن در توسعۀ ساختار گردشگری حاشیۀ خلیج فارس/ دکتر مجتبی انصار، مهندس محمد رضا لیلیان، مهندس احسان زمانی، مهندس آرمین امیر‌خانی؛پایش مستمر منطقۀ خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای اکولوژیکی، محیطی،GIS و PS به منظور مدیریت اکوتوریسم پایدار منطبق بر چرخۀ دینامیک/ دکتر ناهید سجادیان، مهیار سجادیان، فاطمه حسینی بنی‌جمالی؛زون بندی تفرجی جزیرۀ هنگام با ارزیابی چند معیارۀ مکانی/ دکتر افشین دانه کار، یگانه سپاسی؛ خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی؛ بررسی چگونگی ترسیم خلیج فارس در مکتبها و شیوه‌های نقشه نگاری از عهد یونان باستان تا دورۀ معاصر/ دکتر هوشنگ انوری؛به کارگیری GIS و مدل سازی فضایی به عنوان یک ابزار مدیریتی در تشخیص آلودگی محیط زیست و حفاظت مرجانها در خلیج فارس / منوچهر جهانیان، سید عباس رجایی، محبوبه ملک نیا
این فصلنامه در 169 صفحه و به قیمت بیست هزار ریال در اختیار عموم قرار گرفته است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید