جمعه, 28ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر انتشار کتاب «چنين گويند طبيبان»

خبر

انتشار کتاب «چنين گويند طبيبان»

نوشته: دكتر محمدرضا توكلى صابرى
۶١٢ صفحه، انتشارات معين، ۴٠هزار تومان

مجموعه اى ازداستانهاى پزشكى كه در طى بيش از سى سال نويسنده در مورد مشكلات و مسايل پزشكى نوشته است. اين داستانهاى كوتاه كه طنز و تراژدى را باهم دارند، به طور غير مستقيم به آموزش پزشكى مى پردازند. شخصيت هاى اين داستانها متفاوت هستند. از پزشكى كه در حال انجام خدمت وظيفه است، تا پرستارى كه بيمار هنرمندى را درمان مى كند. از جراحى كه به جبهه جنگ رفته است، تا دامپزشكى كه در روستا به كار اشتغال دارد. از دانشجوى پزشكى كه خياط لباسش را درست ندوخته است، تا دندانپزشكى كه مى خواهد بيمار پر حرف خود را آموزش بدهد. از متخصص پزشك قانونى كه مى بايد علت پزشك رجوع كرده است. از پزشك زنى كه با مشكلات روزمره خود روياروست تا پهلوان پيرى كه در زير تيغ جراحى قرار مى گيرد.

نويسنده در مقدمه كتاب مى نويسد: «اگر داستان هاى يك نويسنده انعكاس ديده ها و شنيده هاى او باشد، اين مجموعه نيز حاصل چنين چيزى است».

خواندن چنين گويند طبيبان را به همه دست اندركاران پزشكى توصيه مى كنيم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه