دوشنبه, 27ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ معرفی کتاب جهان نما علیه نقش جهان

کتاب‌

معرفی کتاب جهان نما علیه نقش جهان

کوششی ضروری برای پیوند حقوق و معماری
معرفی کتاب جهان نما علیه نقش جهان

پروژه ای پُر حجم با سرمایه ای هنگفت که می خواست در مرکز بافت تاریخیِ اصفهان، به عنوان نشانۀ جدید نصف جهان دیده شود؛ نام اش «جهان نما» و سرمایه گذار اش شهرداری. مجموعه ای که بدون رعایت قوانین و ضوابطِ حاکم اجرایی شد و مناقشات بسیاری پدید آورد. چالش اصلی در این میان، ارتفاع برج بود. برج انگشت نمای بی تناسب، حریم مَنظرِ میدان نقش جهان را شکافته بود و این اثر جهانی را در معرض خطر حذف از فهرست میراث جهانیِ یونسکو قرار داده بود. از سکوت و انفعال سازمان پاسدار میراث فرهنگی سال ها گذشته بود و تهدید یونسکو اکنون جدی بود: رأی به تخریب چهار طبقه از جهان نمای متجاوز. برج قانون شکن اما، به پیشروی ادامه می داد؛ بی هراسِ قانون و ناظرِ قانون! در این بحبوحه، کسی به پا خاست و به پیشگاه دادگستری چنگ انداخت: سید محمد علی دادخواه، وکیل بِنام دادگستری، و به این ترتیب، یکی از جنجالی ترین پرونده های نظام قضایی ایران حول محور میراث فرهنگی در اصفهان کلید خورد و ماجرا نه تنها بُعد فراگیر، ملی و رسانه ای یافت،که سرانجامِ آن به دغدغه ای عمومی و ملی تبدیل شد و حتی به علت مداخلۀ یونسکو، پا را از مرزهای داخلی نیز فراتر نهاد.

بررسی حقوقی این موضوع که البته سعی شده جنبه های معماری و ضوابط شهرسازی نیز در آن لحاظ شود، وکیل جوان و ایران دوستی را برآن داشته تا برای نخستین بار در ایران، در کتاب «جهان نما علیه نقش جهان»، یک پرونده حقوقی در نظام قضایی ایران را با موضوعیت حفظ میراث فرهنگی و تاریخی، مورد بازخوانی و کاوش قرار دهد. پردازش این هدف آن هنگام نمود بیشتری می یابد که توجه کنیم متاسفانه در سنت ادبیات حقوقی موجود در ایران، اعتنای جدی به خوانش و تحلیل موضوع ها و پرونده های عملی قضایی نشده و نمی شود و جز برخی پرونده های سیاسی، نظیر محاکمات برخی شخصیت های سیاسی و اصحاب مطبوعات که به صورت کتاب تدوین شده است، اصولا" شرح و تحلیل یک پرونده قضایی در قالب کتاب و عرضه آن برای همگان، مسبوق به سابقه نیست.
نویسنده در این کتاب کوشیده است با گونه ای وقایع نگاری از رویدادهای رخ داده در این قضیه، به ثبت و گزارش کارشناسی و حقوقی این پرونده که از جهات مختلف به یکی از بی بدیل ترین پرونده های قضایی ایران تبدیل شده است، بپردازد. علاوه بر شرح دقیق و موشکافانه ماجرای برج جهان نما و سرانجام آن، پیوست های مفصل و جذاب این کتاب، از جنبه های مثبت و قابل توجه آن است که اطلاعات جامع و دقیقی را از جنبه های تاریخی، حقوقی، رسانه ای و‌ آماری موضوع در اختیار خواننده قرار می دهد.

مشخصات کتاب: "جهان نما علیه نقش جهان» به همراه گفتگویی با سید محمد علی دادخواه/ به کوشش محمد رضا عظیمی (وکیل دادگستری)/تهران، نشر فصل نو/چاپ اول، 1390/ 293 صفحه /5800 تومان.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید