یکشنبه, 09ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه

شاهنامه

آشنایی با شاهنامه 1 - غمنامة رستم وسهراب 1

اکنون سپاه سهراب پشت دروازة ایران است. آرام آرام، شب تاریکی خود را در دشت پهن می‌کند.

آشنایی با شاهنامه 10 - پادشاهی کیخسرو

آمدن کیخسرو (فرزند سیاوش) به ایران شادی و شادمانی مردمان و جنگجویان ایرانی را به دنبال داشت. همچنین کاووس شاه و بزرگان و دانایان از او استقبال کردند. اما از سویی دیگر مشکلی برای کاووس شد.

نخستین بازی رایانه‌ای شاهنامه عرضه شد

دبیر کل بنیاد فردوسی از ارائه نخستین بازی رایانه‌ای شاهنامه با حضور شخصیت‌های آن در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد.

آشنایی با شاهنامه 11 - عاقل ِ دیوانه

داستان فرزند سیاوش به آنجا رسید که او را «کیخسرو» نام گذارده و به چوپان سپردند تا بی‌نام و نشان، و نیز بدون آگاهی از نام پدر و نیاکان پرورش یابد. حکیم فردوسی توسی در ادامه این داستان می‌گوید.

داستان شاهنامه 9 - شاهزاده و چوپان

گلشهر با شتاب نزد فرنگیس رفت و از دیدن کودکی تازه به دنیا آمده ، شگفت زده شد.خندید و برپیشانی فرنگیس بوسه زد . پرستاران کودک را شستند و در پارچه ای پیچیده به گلشهر دادند و او با شتاب به نزد پیران بازگشت.

داستان شاهنامه 8 - فرنگیس زیرِ تیغ ِ جلادان

پهلوانان گفتند: «افراسیاب سیاوش را در پنهان سر برید وکسی را مجال نداد تا با او گفتگو کند یا در برابرش مقاومت نشان دهد.»

نمایش شاهنامه در نقاشی قهوه خانه‌ای

 شاهنامه فردوسی با ارزش ترین حماسه ملی ایرانیان است. همان طور که شاهنامه فردوسی در زمانی تنظیم شد که مردم ایران از تسلط کارگزاران متعصب خلفای بغداد بر مقدرات خود رنج می‌بردند، نقاشی قهوه خانه ای نیز در برهه ای از زمان شکل گرفت که توده مردم از رخنه و نفوذ دو ابر قدرت سیاسی همزمان خود (روسیه و بریتانیا) بر ایران به ستوه آمده بودند؛ بنابراین برای حفظ وحدت ملی و جلوگیری تاثیرات بیش از حد هنر بیگانگان بر فرهنگ و هنر ایران به خصوص نقاشی، گرایش به مضامین حماسی شاهنامه فردوسی پیدا کردند و این تمایل با انقلاب مشروطیت شدت یافت.

در همین زمینه