یکشنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر روز30 تیر: سرتاسر ایران

تاریخ معاصر

روز30 تیر: سرتاسر ایران

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 76، تیر و امرداد 1392، صفحه 8

 


 

خیزش مردم ایران در روز سی‌ام تیرماه 1331 اوج  مبارزه  مردم ایران در راه ملی کردن صنایع نفت درسرتاسرکشور بود.

محمدرضاشاه پهلوی پس ازتغییر قانون اساسی درسال 1328 عنوان تشریفاتی فرماندهی کل قوا رابه دست آورده بود. وی با بهره‌گیری از این عنوان تشریفاتی نیروهای مسلح را در اختیار داشت. ازسوی دیگر وزیران  جنگ از زمان قدرت‌گیری رضاشاه ازسوی شاه منصوب می‌گردیدند. این امرباعث شده بود که  شاه برخلاف قانون اساسی درامورکشور دخالت کند.

روز 25 تیرماه 1331 دکترمصدق که نتوانسته بود موافقت شاه را با گزینش وزیرجنگ ازسوی نخست وزیر به دست آورد استعفا کرد. استعفای دکترمصدق ازمقام نخست وزیری  باعث خیزش همگانی درسرتاسرکشور برای استقرار دوباره دولت ملی گردید.

خیزش روز30 تیر1331 با پیشکش شهیدان و زخمی‌های بسیار به بارنشست  و سرانجام برابر غرش تندرآسای ملت، غرش تانکها، زره پوشها، مسلسل‌ها و تفنگ‌ها  به خاموشی گرایید و ملت پیروز شد.

ما یاد و خاطره شهیدان 30 تیر 1331 راکه ازسوی مجلس شورای ملی به افتخار عنوان «شهید راه وطن» سرافراز هستند گرامی می‌داریم.
 
هنوز پس ازگذشت 60 سال از این رخداد بزرگ تاریخی آرامگاه شهیدان در «ابن بابویه» نیمه مخروبه باقی مانده است. حکومت کودتا اجازه بازسازی آن را نداد و حکومت جمهوری اسلامی نیز نه تنها از بازسازی آن جلوگیری کرد،  بلکه درچند سال گذشته  ازحضور فرزندان این سرزمین نیز بر آرامگاه شهیدان در روز 30 تیر جلو گیری به عمل آورده است.

 

يا مرگ يا مصدق

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید