جمعه, 01ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی شعر شعر درباره ایران زمین 10 - ترانه سرود آذربایجان

شعر

شعر درباره ایران زمین 10 - ترانه سرود آذربایجان

برگرفته از تارنگار ایران نامه

ترانه آذربایجان یکی از ساخته های عارف قزوینی شاعر و ترانه سرای ملی عصر مشروطه است. این تصنیف هنگام قیام آذربایجان و ریاست وزرایی وثوق الدوله سروده شد چون او گفته بود که « آذربایجان عضو فلج ایران است »! ترانه سرود آذربایجان که بازگو کننده مهر ایرانیان به آذربایجان پاره تن میهن است به شیوه ترانه سرایی دوره قاجار ساخته شده است. عارف در این ترانه همچنین از مردم تبریز به نمایندگی از شیرزنان و شیرمردان آذری که در برابر دشمنان ایستادگی می کنند، می خواهد که برای پایداری خود پیوسته به ریشه های فرهنگی و زبانی مشترک همه ایرانیان مهر بورزند. این ترانه سرود را می توانید در اینجا بشنوید و متن کامل آن را در ادامه بخوانید:

جان برخی۱ آذربایجان باد

کین مهد زرتشت، مهد امان باد

هر ناکست کو « عضو فلج » گفت

عضوش فلج گو، لالش زبان باد

کلید ایران، شهید ایران، امید ایران تو

آه، آه، آه، فدای خاکت جان جهان باد

آه، آه، آه، فدای راهت روح روان باد

صبا ز من بگو به اهل تبریز

که ای همه چو شیر شرزه خون ریز

زبان فراموش نکنید

حرف بدان گوش نکنید

بگفت زرتشت کز آب

خموش آتش نکنید

---- 

۱- برخی : فدای 

 

منبع: هویت ملی در ترانه های اقوام ایرانی به کوشش بهمن کاظمی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید