جمعه, 27ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله

مجله

شمارهٔ 83 ماهنامه خواندنی منتشر شد + ماهنامۀ خواندنی شماره 83 به صورت الکترونیکی

شمارهٔ 83 ماهنامه خواندنی منتشر شد + ماهنامۀ خواندنی شماره 83 به صورت الکترونیکیشمارهٔ 83 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن 40 صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است.
سال سیزدهم، شماره 83، مهر و آبان 1393. قیمت: 30000 ریال

شمارهٔ 101 مجلۀ بخارا (یادنامۀ سیمین بهبهانی) منتشر شد

شمارهٔ 101 مجلۀ بخارا (یادنامۀ سیمین بهبهانی) منتشر شدبخارا ۱۰۱ ( مرداد ـ شهریور ۱۳۹۳)  با مقالاتی از شفیعی کدکنی، احمد مهدوی دامغانی، محمدرضا باطنی، محمود امیدسالار، صفدرتقی زاده، عبدالحسین آذرنگ، جواد مجابی، بهاءالدین خرمشاهی، هاشم رجب زاده،حورا یاوری و … به همراه یادنامۀ سیمین بهبهانی منتشر شد.

انتشار مجله «شبه‌قاره ـ شمارۀ 2»

دومین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، منتشر شد.

بنیاد ایرانشناسی نخستین فصلنامهٔ «مطالعات خلیج‌ فارس» را منتشر کرد

نخستین شمارهٔ فصلنامهٔ مطالعات خلیج فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایرانشناسی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، این فصلنامه که اولین مجله بنیاد ایرانشناسی در حوزهٔ مطالعاتِ فرهنگ و جغرافیای ایران ‌زمین است، به انتشار مقالات، گزارشها و پژوهشهای انجام یافته در حوزهٔ فرهنگ، تاریخ، اجتماع و اقتصاد منطقهٔ خلیج فارس و کرانه‌های آن می‌پردازد.

ویژه‌نامه فرهنگ‌نویسی ـ شمارۀ 8

هشتمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد. این مجموعه شامل چهار بخش کلى است.

شمارهٔ 82 ماهنامه خواندنی منتشر شد + ماهنامۀ خواندنی شماره 82 به صورت الکترونیکی

شمارهٔ 82 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن 38 صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است. سال دوازدهم، شماره 82، تیر و امرداد 1393. قیمت: 30000 ریال

در همین زمینه