جمعه, 27ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله

مجله

شمارهٔ 88 ماهنامه خواندنی منتشر شد + ماهنامۀ خواندنی شماره 88 به صورت الکترونیکی

شمارهٔ 83 ماهنامه خواندنی منتشر شد + ماهنامۀ خواندنی شماره 83 به صورت الکترونیکیشمارهٔ 88 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن 42 صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است.
سال چهاردهم، شماره 88، شهریور و مهر 1394. قیمت: 30000 ریال

انتشار شمارهٔ دوم نشریهٔ فرهنگی تاریخی وطن‌یولی (راه وطن)

دومین شمارهٔ نشریهٔ فرهنگی تاریخی وطن یولی با پرونده‌ای دربارهٔ اتفاقات حول فرمان استالین برای تجزیهٔ ایران و گفتگویی درباره شخصیت شاه اسماعیل صفوی و نیاز امروز جامعه ایرانی به آن روی پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفت.

انتشار شمارهٔ نخست نشریهٔ فرهنگی تاریخی وطن‌یولی (راه وطن)

شمارهٔ آبان ماه نشریه وطن‌یولی منتشر ‌شد. داود دشتبانی در سرمقاله نخستین شماره این نشریه نوشته است: «وطن‌یولی یک نشریه فرهنگی و تاریخی است و تلاش شده است تا در آن از مطالب و نوشته‌هایی استفاده شود که جدا از دیدگاه و داوری نویسنده بخش عمده آن حاوی آگاهی‌های تاریخی، ادبی و فرهنگی باشد که خواننده بتواند برپایه اسناد و منابع، درستی و نادرستی آن را بسنجد و خود درباره آن به داوری بنشیند.»

شمارهٔ 108 مجلۀ بخارا (یادنامه دکتر محمود صناعی) منتشر شد

صد و هشتمین شماره مجله بخارا با مقالاتی از محمدرضا شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، ایرج افشار، داریوش آشوری، نصرالله پورجوادی، مینو مشیری و…. به همراه یادنامه‎های پاتریشیا کرون و دکتر محمود صناعی منتشر شد.

شمارهٔ 87 ماهنامه خواندنی منتشر شد + ماهنامۀ خواندنی شماره 87 به صورت الکترونیکی

شمارهٔ 83 ماهنامه خواندنی منتشر شد + ماهنامۀ خواندنی شماره 83 به صورت الکترونیکیشمارهٔ 87 ماهنامه خواندنی منتشر شد. ماهنامه خواندنی، مجله‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، خبری است. شمار رویه‌های آن 42 صفحه است. گفتنی است صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه خواندنی بانو «ویدا صارمی نوری» است.
سال سیزدهم، شماره 87، تیر و امرداد 1394. قیمت: 30000 ریال

انتشار خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ 9

نهمین خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (فروردین ـ اردیبهشت 1394) منتشر شد.

در همین زمینه