یکشنبه, 31ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله

مجله

شماره 54 فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو منتشر شد.

فصلنامه گفتگو پرونده شماره آذرماه خود را به "ایران امروز" اختصاص داده است. به اعتقاد مراد ثقفی مدیر مسئول گفتگو، امروز پرسش راه سعادت ملت و چگونگی بازگرداندن اعتبار و اقتدار به کشور پیش روی ماست و امروز به واسطه اتفاقاتی که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کشور ما اتفاق افتاده است زمینه مساعدی پدید آمده است تا بتوان پاسخی امروزی به این پرسش را بیابیم.

فروزش، شماره‌ي چهارم (پاييز 1388)

فهرست نوشتارهاي شماره‌ي چهارم در پی می‌آید.

هفتاد و یکمین شماره مجله بخارا منتشر شد

هفتاد و یکمین شماره مجله بخارا با تصویری از دکتر محمد امین ریاحی منتشر شد و از شنبه چهارم مهر ماه در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.

شماره 59 هفته نامه طرح نو منتشر شد

شماره جدید هفته نامه طرح نو منتشر شد(شماره 59،چاپ تبریز).در این شماره می خوانید

در همین زمینه