پنج شنبه, 27ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله

مجله

ویژه نامه هفته نامه طرح نو:زبان مادری و حق تعیین سرنوشت

ویژه نامه هفته نامه طرح نو(چاپ تبریز) به مناسب روز جهانی زبان مادری منتشر شد.در این شماره می خوانید

انتشار چهارمين شمارة دوفصلنامه «ايراس»

ایراس: چهارمین شماره‌ی دوفصلنامه «ایراس» ویژة بهار و تابستان 1388 مشتمل بر شش مقاله در 144 صفحه از سوی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) منتشر شد. نویسندگان در این شماره با رویکردی تحلیلی کوشیده‌اند تا تحولات مختلف منطقه را در دو حوزة سیاسی و فرهنگی مورد بررسی و مداقه قرار دهند.

هشتمين شماره «سرزمين من» منتشر شد

هشتمین شماره از ویژه‌نامه «سرزمین من» همشهری منتشر شد. این ویژه‌نامه توسط گروه مجلات همشهری تولید می‌شود و به موضوعات ایران‌شناسی و ایرانگردی می‌پردازد و مطالبی درباره میراث طبیعی و فرهنگی ایران و جذابیت‌های آن دارد.

 

بخارا 73-72 منتشر شد

شماره 73-72 مجلۀ بخارا ( با تأخیر) اما در بیش از هفتصد صفحه منتشر شد که شامل مباحث: ادای دین به همایون صنعتی زاده، فلسفه، زبان شناسی، نقد ادبی، ایرانشناسی، قدم رنجه، تاریخ نشر کتاب در ایران، آویزه ها، شعر فارسی و شعر جهان، گفتگو، خاطره، گزارش، موسیقی،جغدنامه، بررسی و نقد کتاب، یاد و یادبود است، به انضمام یادنامه همایون صنعتی زاده که در این بخش مقالاتی از ابراهیم گلستان، سیروس علی نژاد، ایرج افشار، زهرا دولت آبادی، مهدخت صنعتی، شیرین صنعتی، و باستانی پاریزی را می خوانیم.

شماره 54 فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو منتشر شد.

فصلنامه گفتگو پرونده شماره آذرماه خود را به "ایران امروز" اختصاص داده است. به اعتقاد مراد ثقفی مدیر مسئول گفتگو، امروز پرسش راه سعادت ملت و چگونگی بازگرداندن اعتبار و اقتدار به کشور پیش روی ماست و امروز به واسطه اتفاقاتی که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کشور ما اتفاق افتاده است زمینه مساعدی پدید آمده است تا بتوان پاسخی امروزی به این پرسش را بیابیم.

فروزش، شماره‌ي چهارم (پاييز 1388)

فهرست نوشتارهاي شماره‌ي چهارم در پی می‌آید.

در همین زمینه