یکشنبه, 31ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله

مجله

انتشار بيست و پنجمين شمارة دوماهنامة «تحولات اوراسيا» متعلق به مؤسسة ايراس

بيست و پنجمين شمارة دوماهنامة «تحولات اوراسيا» متعلق به مؤسسة مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) ويژة مهر و آبان 1388 منتشر شد.

پنجمین شمارة دوره‌ی جدید دوفصلنامه‌ی «باستان پژوهی» منتشر شد

پنجمین شمارة نشریه باستان پژوهی که به زمینه های ایران شناسی، میراث فرهنگی، باستان شناسی، تاریخ و تاریخ هنر و موزه داری می پردازد، منتشر  شد.

ویژه نامه هفته نامه طرح نو:زبان مادری و حق تعیین سرنوشت

ویژه نامه هفته نامه طرح نو(چاپ تبریز) به مناسب روز جهانی زبان مادری منتشر شد.در این شماره می خوانید

انتشار چهارمين شمارة دوفصلنامه «ايراس»

ایراس: چهارمین شماره‌ی دوفصلنامه «ایراس» ویژة بهار و تابستان 1388 مشتمل بر شش مقاله در 144 صفحه از سوی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) منتشر شد. نویسندگان در این شماره با رویکردی تحلیلی کوشیده‌اند تا تحولات مختلف منطقه را در دو حوزة سیاسی و فرهنگی مورد بررسی و مداقه قرار دهند.

هشتمين شماره «سرزمين من» منتشر شد

هشتمین شماره از ویژه‌نامه «سرزمین من» همشهری منتشر شد. این ویژه‌نامه توسط گروه مجلات همشهری تولید می‌شود و به موضوعات ایران‌شناسی و ایرانگردی می‌پردازد و مطالبی درباره میراث طبیعی و فرهنگی ایران و جذابیت‌های آن دارد.

 

بخارا 73-72 منتشر شد

شماره 73-72 مجلۀ بخارا ( با تأخیر) اما در بیش از هفتصد صفحه منتشر شد که شامل مباحث: ادای دین به همایون صنعتی زاده، فلسفه، زبان شناسی، نقد ادبی، ایرانشناسی، قدم رنجه، تاریخ نشر کتاب در ایران، آویزه ها، شعر فارسی و شعر جهان، گفتگو، خاطره، گزارش، موسیقی،جغدنامه، بررسی و نقد کتاب، یاد و یادبود است، به انضمام یادنامه همایون صنعتی زاده که در این بخش مقالاتی از ابراهیم گلستان، سیروس علی نژاد، ایرج افشار، زهرا دولت آبادی، مهدخت صنعتی، شیرین صنعتی، و باستانی پاریزی را می خوانیم.

در همین زمینه