جمعه, 30ام شهریور

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی تیره‌های ایرانی

تیره‌های ایرانی

زبان مـردم آتورپاتکان، زبان ایرانی بوده است

«پروفسور اقرار علی‌اوف» از دانشمندان برجسته تـاریخ‌شناسی و زبان‌شناسی جمهوری آذربایجان است که مرتبت و منزلت علمی والای وی به سبب تحقیقات گرانسنگ در گستره شوروی سابق و کشورهایی مانند ایـران و ترکیه، بر همگان روشن است. اقرار علی‌اوف، عضو هیات علمی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان در باکوست.

به آذربایجانی، «ترک» گفتن خطاست

از قرن‌ها قبل، دو امپراتوری توسعه طلب و تجاوزگر روسیه و عثمانی، همسایگان مزاحم ایران بودند. کشور استثمارگر و استعمارگر انگلیس، با تصاحب شبه قاره‌ی هند و تسلط بر اقیانوس هند و دریای مکران و خلیج‌فارس و سپس کشورهای افغانستان و عراق، همسایۀ تحمیلی ایران شد و طی دو قرن اخیر باعث بوجود آمدن مشکلات و مسایل و مصائب زیادی برای ایران گردید.

خاک بلاگردان ایرانی

من آن خاک بلاخیز بلا گردان ایرانم                                             من آذربایجانم، پرورشگاه دلیرانم

شکل‌گیری‌ توطئه‌ی نافرجام،‌ در راستای‌ تجزیه‌ آذربایجان‌

روز هژدهم‌ اردیبهشت‌ ماه‌ 1324 (8 مه‌ 1945) با تسلیم‌ بدون‌ قید و شرط آلمان‌،جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ به‌ پایان‌ رفت‌. ده‌ روز پس‌ از تسلیم‌ آلمان‌، دولت‌ ایران‌ ضمن‌یادداشتی‌ به‌ بهانه‌ شاد باش‌ پیروزی‌، به‌ سه‌ دولت‌ بزرگ‌ متفق‌ خاطر نشان‌ کرد که‌ با پایان‌ گرفتن‌ جنگ‌، لازم‌ است‌ هر چه‌ زودتر خاک‌ ایران‌ تخلیه‌ شود.

COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN, ISSUE 12/13 309

The following documents were provided to CWIHP by Dr. Jamil Hasanli (Baku State University). Hasanli,who has conducted extensive research on Soviet policies with regard to Iranian Azerbaijan in the early Cold War, obtained these documents from the State Archive of Political Parties and Social Movements of the Republic of Azerbaijan in Baku.

آذربایجان و کردستان دو عضو جدانشدنی از پیکر ایران

بنا به شهادت اسناد تاریخی دو قوم آریایی آذربایجانی و کردستانی، در برپایی و بنای دولت ماد، دو ستون اصلی بوده و در تشکیل امپراتوری هخامنشی نقش اساسی داشتند. بنا به تاریخ متون 2500 ساله ایران، اقوام آذربایجانی و کردستانی همیشه جزء ایران و همبسته با سایر اقوام ایرانی بوده و به نام ملت ایران شناخته شده‌اند.

در همین زمینه