شنبه, 04ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی انتشار کتاب «حرکت به سوی توسعه پایدار»؛ چالش‌ها و فرصت‌های حمایت از میراث فرهنگی و محیط زیست

رویدادهای فرهنگی

انتشار کتاب «حرکت به سوی توسعه پایدار»؛ چالش‌ها و فرصت‌های حمایت از میراث فرهنگی و محیط زیست

تالیف: سوسن چراغچی
دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

انتشارات: هزاره ققنوس

کتاب حرکت به سوی توسعه پایدار تالیف سوسن چراغچی چاپ و به بازار کتاب آمده است. زمینه کتاب حاضر پایان نامه مؤلف در رشته حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی بوده و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، کتابی به مرجع برای پژوهشگران عرصه حقوق میراث فرهنگی و میراث ناملموس، محیط زیست و توسعه پایدار قلمداد می‌شود.

مؤلف در تشریح موضوعات کتاب خود می نویسد: اسناد حقوق بین الملل میراث فرهنگی و محیط زیست، تعامل و تاثیرگذاری متقابل میراث فرهنگی- بویژه میراث ناملموس – و محیط زیست بر یکدیگر را تایید کرده و کشورها را به ایجاد چارچوب های سیاست گذاری و حقوقی واحد برای حمایت و حفاظت هماهنگ و تلفیقی این دو ، ترغیب می کنند. همچنین، نقش دو مقوله میراث فرهنگی و محیط زیست  در پیشبرد توسعه پایدار، مورد تایید حقوق بین الملل این دو حوزه است.

در کتاب"حرکت به سوی توسعه پایدار، چالش ها و فرصت های حمایت از میراث فرهنگی و محیط زیست"، اسناد نرم و سخت حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و میراث فرهنگی و تایید ارتباط این دو مقوله با یکدیگر و لزوم تلفیق آنها در یک رژیم حقوقی واحد با هدف تحقق توسعه پایدار بررسی می شود.

همچنین زمینه های توجه به ارتباط این دو مقوله، با توجه به عضویت ایران در بیشتر  معاهدات ناظر بر میراث فرهنگی و محیط زیست، در اسناد سیاست گذاری و قوانین و مقررات ایران بررسی می شود و در پایان پیشنهادهایی از جانب مولف برای تلفیق دو مقوله میراث فرهنگی و محیط زیست در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار ارائه می گردد.

این کتاب آراسته به  دو مقدمه از خانم دکتر جانت بلیک، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر و مولف کتاب ها و مقالات متعدد بین المللی در زمینه حقوق میراث فرهنگی و محیط زیست و همچنین اقای دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است.

گفتنی است مولف پیش از این برخی سوابق اجرایی و پژوهشی در زمینه حقوق میراث فرهنگی داشته است.از جمله فعالیت های پژوهشی وی ترجمه کتاب رهنمودهای مدیریتی برای محوطه‌های میراث فرهنگی جهانی نوشته یوکا یوکیلتو و برنارد فیلدن منتشر شده توسط سازمان میراث فرهنگی کشور، ترجمه تعدادی از منشورها و اسناد بین المللی ایکوموس و برخی معاهدات یونسکو (کنوانسیون صیانت از میراث فرهنگی ناملموس 2003 و کنوانسیون حمایت از بیانهای فرهنگی 2005) منتشره در فصلنامه اثر و گردآوری مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در قالب کتاب است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه