جمعه, 28ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر انتشار کتاب «شوخى‌های پزشکى»

خبر

انتشار کتاب «شوخى‌های پزشکى»

نوشته: دکتر محمدرضا توکلى صابرى
٣٧٢ صفحه، انتشارات معين، ٢۵هزار تومان

مجموعه کاملى از شوخى ها پزشکى در مورد بيماران و همه رشته هاى پزشکى مانند پزشکان، جراحان، داروسازان، دامپزشکان، دندانپزشکان، روانپزشکان، دانشجويان پزشکى، پرستاران، و نيز بيمارستان، تيمارستان و بسيارى ديگر. همراه با يک واژه نامه. نويسنده در مقدمه کتاب مى نويسد:

«شايد در باره کمتر حرفه اى اين قدر شوخى، طنز، هزل، تمسخر، نيشخند، هجو، و يا داستانهاى خنده دار وجود داشته باشد. دليل آن هم اين است که از بدو تولد تا هنگام مرگ، به هنگام بيمارى و يا در هنگام سلامت از خدمات اين حرفه استفاده مىکنيم. با اين حال هرلحظه دعا مىکنيم که دچار وضعيتى نشويم که بخواهيم از اين خدمات استفاده کنيم.

اگر در حدود هفتصد سال و اندى پيش عبيد زاکانى  در مورد تعريف پزشک و بيمارگفت: «بيمار يعنى تخته مشق حکيمان، و طبيب يعنى پيک اجل». هنوز هم تعريف و رابطه بين پزشک و بيمار به همين شکل در شوخى ها، طنز ها، و کاريکاتورهاى مختلف گفته و تصوير مى شود.

بعضى از شوخى و کاريکاتورها اثر خود مولف کتاب است که به راحتى متوجه آنها خواهيد شد (چون بيشتر سبب انبساط خاطرتان خواهد شد)، اگر هم متوجه آنها نشديد مى توانيد با مولف تماس بگيريد تا آنها را برايتان مشخص کند.

اين نکته را نيز بايد تذکر دهم که براى نوشتن اين کتاب مجبور شدم به تحصيل در تمام رشته هاى علوم پزشکى و گاهى به رشته هاى تخصصى آن که کار مشکلى بود، بپردازم، بلکه طنز نويسى و ترسيم کاريکاتور را هم تجربه کنم. بنابراين پس از خواندن اين کتاب و درک سختى ها و رنجهاى فراوان من در گردآورى  شوخى ها،  اميدوارم که  افسرده و غمگين نشويد، بلکه با يادآورى شوخى هاى اين کتاب انبساط خاطر پيدا کنيد. حتى اگر پس از خواندن کتاب کوششهاى مرا بيهوده يافتيد و به زحمات من براى تاليف چنين کتابى خنديديد ناراحت نمىشوم چون يکى از اهداف کتاب، يعنى شادمانى خواننده، برآورده شده است. در هر حال، با اين کتاب من انتقام بيماران و پزشکان را از يکديگر گرفتم، چون هريک مى توانند شکايات و ناراحتى هاى خود را از ديگرى در بخش مربوط به خود پيداکنند.البته اين  موضوع فقط منحصر به دنياى انسانى نيست،  زيرا درد دل  و شکايت هاى جانوران زبان بسته را از دست موجودات دوپا که خود را اشرف مخلوقات مى خواند شرح داده ام و براى رعايت بى طرفى کامل متقابلا مشکلات و شکايات درمانگران آنها را در بخش مربوط به دامپزشکان بازگو کرده ام.

با خواندن اين کتاب در باره دانش پزشکى  اطلاعات زيادى پيدا مىکنيد، اما به هيچ وجه از روى اين کتاب و حتى کتابهاى پزشکى ديگر به طبابت نپردازيد، زيرا همان طور که مارک تواين گفته است هيچگاه از روى کتابهاى پزشکى طبابت نکنيد، زيرا ممکن است در اثر يک غلط چاپى بميريد. اگر هم به دستورهاى اين کتاب عمل کرديد و  دچار عوارض ناگوارى شديد،  و يا جانتان را از دست داديد، اگر چه براى شما متاسفم، اما بايد بگويم که بنده هيچ مسئوليتى در اين مورد ندارم  و در هر دادگاهى که مرا ببريد خواهم گفت که آن دستور طبى به احتمال يک شوخى پزشکى بوده است. اين کتاب يک راهنماى پزشکى است و مىتواند بسيارى از بيمارىها را درمان کند، اما نه با اجراى توصيه هاى پزشکى در آن، بلکه با خنديدن به آن توصيه ها.  بهترين نسخه درمانى اين کتاب براى خوانندگان لبخند زدن است و توصيه مى شود که در زندگى خوش بين تر و شادتر باشند و لبخند بزنند زيرا خنده بهترين دارو براى بيشتر بيمارىهاست. اول آن که هزينه اى ندارد و غيرقانونى نيست. دوم اين که کالرى، کلسترول، نمک، قند، و مواد شيميائى و سرطانزا ندارد (البته شيرينى دارد، ولى ماده غير قندى است و سبب مرض قند نمىشود)  و کاملا بى‌خطر است (اما بى‌خاصيت نيست). سوم اين که براى اخم کردن از ٧٢ عضله استفاده مى شود، در حالى که براى لبخند زدن فقط ١۶ عضله به کار مى رود.  بنابراين اگر ناراحتى شما از خستگى است، پيوسته اين کتاب را بخوانيد و بيشتر لبخند بزنيد.

اگر معنى اصطلاح و يا يک واژه پزشکى را نمى دانيد، اصلا نگران نباشيد، چون اين کتاب براى همه سنى، از کودکان هفت ساله تا هفتادساله، نوشته شده است و به همين جهت  واژه نامه اى در پايان کتاب وجود دارد که مى توانيد به آن رجوع کنيد تا معنى آنها را پيدا کنيد. اگر معنى  واژه اى را نمىدانيد  و در اين واژه نامه پيدا نکرديد، برايتان متاسفم، چون بايد دوباره به کلاس سوادآموزى برويد، زيرا که مشخص است که سالهاست روزنامه و يا کتابى را در دست نگرفته ايد.

هشدار در مورد عوارض جانبى اين کتاب: اگر پس از خواندن تمامى کتاب از خنده روده بر شديد و دلتان درد گرفت، يا اشک به چشمايتان آمد، و يا به بى اختيارى ادرار دچار شديد، اين جانب هيچ گونه مسئوليتى را نمى پذيرد. بى درنگ به متخصص دستگاه گوارش، چشم پزشک، و يا متخصص بيماريهارى دستگاه ادرارى رجوع کرده و به دستور آنها عمل کنيد (لطفا يک نسخه از اين کتاب را نيز با خود ببريد  و به آنها نشان دهيد تا آنها علت ناراحتى شما را بهتر بفهمند،  و درضمن شما هم به طور غير مستقيم به ترويج کتاب کمک کرده باشيد).

به اميد روزى که پس از خواندن اين کتاب ديگر براى هميشه اخم کردن را از ياد ببريد، و لبخند زدن عادت روزانه شما باشد.”

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه