چهارشنبه, 04ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ كهن و باستان

تاریخ كهن و باستان

آذربایجان در روزگار باستان

در روزگار پادشاهی هخامنشیان (330-550 پ.م.) بی‌گمان استان ماد (Māda پارسی باستان)، سرزمین کنونی آذربایجان را نیز در برمی‌گرفته است. در کتیبه‌ی بیستون از کشور ماد در کنار ارمنستان، کاپادوکیه و پارت نام برده شده، که به این ترتیب به نظر می‌رسد گستره‌ی ماد از آذربایجان غربی تا تهران کنونی را شامل می‌شده است.

جنگ جهانی اول در سه هزار و نهصد سال پیش

کمابیش در چهار هزار سال پیش جنگ فراگیر و گسترده‌ای بر روی کره زمین انجام گرفت که یک طرف آن کشور ما ایران و طرف دیگر تقریبا همه قدرت های جهانی زمان بودند. آن جنگ در آغاز پادشاهی کیخسرو بود.

نقش گذرگاه‌های قفقاز در تامین امنیت ایران

ایرانیان از روزگار باستان تاکنون، در طول چند هزار سال، فرهنگ و تمدن خویش را حفظ کرده و به روزگار جدید انتقال داده‌اند. طی این مسیر پرپیچ و خم، مرهون فداکاری مردان و زنانی بود که با نگهداری فرهنگ، آیین و رسوم سرزمین پدری خویش، این سرزمین را به نسل‌های بعدی سپردند. چراکه زیستن در این سرزمین کهن به منزله مواجهه با خطرات و مصائب بی‌شماری بوده که از موقعیت حساس جغرافیایی این سرزمین و در نتیجه آسیب‌پذیری در برابر اقوام بیگانه ناشی شده است.

تاریخ‌نویسی در ایران باستان

شاید نخستین ریشه‌های تاریخ‌نویسی ایرانی را می‌باید در نسک (نسخه)های باستانی اوستا بازجست که از کهن‌ترین میراث ادبی فلات ایران به شمار می‏روند.

ساسانیان آگاهانه هخامنشیان را به فراموشی سپردند

ساسانیان حدود 500 سال پس از هخامنشیان ـ بزرگ‎ترین امپراتوری [شاهنشاهی] جهان در عصر خود ـ بر سراسر سرزمین‎ ایران، حکومت می‎کردند اما در متون بر جای مانده از ساسانیان، هیچ یاد‎آوری دقیق و واضحی از هخامنشیان به ثبت نرسیده است.

چهرداد نامه، یک نسک گمشده‎ی اوستا

شاید نخستین ریشه‎های تاریخ نگاری آریایی را می‎باید در نسک ( = نسخه)‎های باستانی اوستا باز جست که از کهن‎ترین میراث ادبی فلات ایران به شمار می‎روند.

در همین زمینه