سه شنبه, 29ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ تجزیه

تاریخ تجزیه

بحرین؛ یادی از دیروز

عملکردهای ضد و نقیضی که طی سالهای (1342تا1349) انجام گرفت پیامدی جز تجزیه ی بحرین از خاک کشور ِمادر، یعنی ایران نداشت. اکنون پرسش اساسی در اینجاست که آیا پاسداری از بحرین و حفظ آن امکان داشته است؟

انقلاب بحرین و الزام تاریخی حمایت استراتژیک

انقلاب همه گیر مردمی در بحرین به عنوان کشوری که محل استقرار ناوگان پنجم آمریکاست، پیام های متعددی دارد که متأسفانه، از سوی رسانه های ایرانی، کمتر بدان توجه شده است.

قرارداد ترکمانچای دیروز و امروز

یکی دو سالی است که پاره‌ای از پژوهندگان و نیز دانش‌جویان و قشر جوان کشور به این مساله اشاره دارند که قرارداد ترکمانچای، صد ساله بود و زمان آن سرآمده است.

چکیده تاریخ تجزیه ایران - بخش دوازدهم - دکتر هوشنگ طالع

در سال‌ 1162 خورشیدی‌ (1783 میلادی‌) که‌ ایران‌ گرفتار کشمکش‌های‌ خونین‌ بر سر جانشینی‌کریم‌خان‌ زند بود، عرب‌های‌ قبیله‌ی‌ عتوب‌ که‌ ساکن‌ شبه‌ جزیره‌ی‌ عربستان‌ بودند، گله‌ جزیره‌ (مجمع‌ الجزایر)بحرین‌ را متصرف‌ شدند.

چکیده تاریخ تجزیه ایران - بخش یازدهم - دکتر هوشنگ طالع

روز هژدهم‌ اردیبهشت‌ ماه‌ 1324 (8 مه‌ 1945)، با تسلیم‌ بدون‌ قید و شرط ارتش‌ آلمان‌، جنگ‌ جهانی‌دوم‌ به‌ پایان‌ رفت‌. ده‌ روز پس‌ از اعلام‌ تسلیم‌ آلمان‌، دولت‌ ایران‌ ضمن‌ یادداشتی‌ به‌ بهانه‌ شادباش‌ پیروزی‌ به‌ سه‌ دولت‌ بزرگ‌متفق‌، خاطرنشان‌ کرد که‌ با پایان‌ گرفتن‌ جنگ‌ لازم‌ است‌ هرچه‌ زودتر خاک‌ ایران‌ را تخلیه‌ کنند.

چکیده تاریخ تجزیه ایران - بخش هشتم - دکتر هوشنگ طالع

سرانجام‌ روز سوم‌ اوت‌ 1914 میلادی‌ (11 امردادماه‌ 1293 خورشیدی‌)، نبردی‌ که‌ سال‌ها اروپاییان‌دست‌اندرکار تدارک‌ آن‌ بودند، آغاز شد.

در همین زمینه