پنج شنبه, 08ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی خط فارسی

خط فارسی

خط فارسی بازماندهٔ خطهای کهن ایران

دیدگاه برخی پژوهشگران دربارهٔ خط پارسی اینست که این خط بازمانده ایست از خطی که آن را عربی می‌خوانند و بر این باورند که خط عربی بازماندة خط نبطی یا کوفی می‌باشد.

تاجیک‌ها خط فارسی را عربی نامیدند

خبرگزاری‌ها دیروز به نقل از عبدالجبار رحمانف، وزیر آموزش و پرورش تاجیکستان نوشتند، زبان تاجیکی به الفبای کریلی باقی خواهد ماند و ضرورتی برای روی آوردن به خط عربی نمی‌بینیم.

خط فارسی دیر یا زود به تاجیکستان بازمی‌گردد

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ابوریحان آلماتی (پایتخت قزاقستان) گفت: بزرگترین فاجعه برای مردم تاجیکستان از دست دادن خط فارسی است و با توجه به مقاومت آنها در مقابل کمونیست‌های شوروی، مطمئنم دیر یا زود رسم‌الخط فارسی دوباره به تاجیکستان بازمی‌گردد.

در همین زمینه