پنج شنبه, 08ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت مجله انتشار چهارمين شمارة دوفصلنامه «ايراس»

مجله

انتشار چهارمين شمارة دوفصلنامه «ايراس»

 

ایراس: چهارمین شمارة دوفصلنامه «ایراس» ویژة بهار و تابستان 1388 مشتمل بر شش مقاله در 144 صفحه از سوی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) منتشر شد. نویسندگان در این شماره با رویکردی تحلیلی کوشیده‌اند تا تحولات مختلف منطقه را در دو حوزة سیاسی و فرهنگی مورد بررسی و مداقه قرار دهند.

مقالاتی که در این شمارة «ایراس» در حوزة سیاسی به رشتة تحریر درآمده‌اند، عبارت‌اند از؛ «مقایسه روند دولت-ملت‌سازی در سه جمهوری قفقاز جنوبی» به قلم دکتر افشین زرگر در باب چگونگی و چالش‌های پیش‌روی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در مسیر تثبیت موقعیت و استقلال خود در فضای پساشوروی، «امریکا و انقلاب‌های رنگی در اوراسیا» به قلم دکتر شهرام فتاحی پیرامون فرصت‌طلبی امریکا از تمایلات غرب‌گرایانه برخی کشورهای شوروی سابق برای به دست گرفتن کنترل روندها در این منطقه از طریق راه‌اندازی انقلاب‌های رنگی، «روابط چین و روسیه؛ به سوی ائتلاف؟» به قلم دکتر محسن شریعت‌نیا و ام‌البنین توحیدی دربارة سیر تحولات روابط مسکو و پکن در فضای پس از جنگ جهانی دوم با طرح این پرسش که دو کشور تا چه حد به شکل‌بندی یک ائتلاف نزدیک شده‌اند و «گذار نارسا: مفهوم‌سازی مجدد دولت توسعه‌گرای روسیه» به قلم پتر دوتکوویچ در خصوص تلاش‌های روسیه برای نوسازی از طریق دولتی کردن امور با تأکید بر مفاهیم قدرت، انباشت، حکومت، بروکراسی و بقاء در نظام سیاسی روسیه.
در حوزة فرهنگی نیز در این شماره دو مقالة «ماوراءالنهر، از آغاز تا امروز» به قلم دکتر آزیتا همدانی پیرامون سیر تحولات تاریخی ماوراء‌النهر با تأکید بر پیوستگی‌های تاریخی، فرهنگی، نژادی، ادبی و زبانی این منطقه با ایران و «موسیقی ماوراء‌النهر در گذر تاریخ» به قلم دکتر مهین‌السادات همدانی درباره فراز و فرودهای تاریخیِ موسیقی ماوراء‌النهر به عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند فرهنگی این منطقه به چاپ رسیده است.

 

دعوت به همکاری علمی

مؤسسة ایراس ضمن استقبال از تضارب نظرات و دیدگاه‌ها، در راستای اهداف و رسالت خود و به منظور ارتقاء سطح کیفی تولیدات علمی و تخصصی این مؤسسه، از کلیة اساتید، کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان فعال در این حوزه در قالب ارائة مقالة علمی، تحلیل و گزارش به دوفصلنامه، دوماهنامه و سایت ایراس دعوت به همکاری علمی می‌نماید. راهنمای تدوین مقالات برای ماهنامة و سایت ایراس، در نشانی http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8039 قابل دسترسی است.


مؤسسة مطالعات ایران و اوراسیا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه