سه شنبه, 04ام ارديبهشت

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ معرفی کتاب پایان جهان و ظهور موعود در ادیان ایران باستان

کتاب‌

معرفی کتاب پایان جهان و ظهور موعود در ادیان ایران باستان

برگرفته از تاریخ و فرهنگ ایران باستان

پایان جهان و ظهور موعود در ادیان ایران باستان

نوشته‌ى داریوش احمدى (کیانى)

 ناشر: جوانه توس
شمارگان: 1000
تاریخ چاپ: 1386

فهرست مطالب:
1- فرجام‌شناسى و موعودباورى در دین زرتشتی
- کلیات
- جاماسپ‌نامه
- نشانه‌هاى زادن منجى
2- فرجام‌شناسى و موعودباورى در دین مانى
- کلیات
- سرودى درباره دومین ظهور عیسا
- پایان جهان به روایت شاپورگان

بخشى از پیش‌گفتار کتاب
در اولین بخش از کتاب حاضر، نخستْ ریشه‌ها، ابعاد، و چندوچون باورها و سنت‌های زرتشتی درباره‌ی ظهور منجی، رستاخیز و پایان جهان به طور کلی بررسی و تحلیل شده و در ادامه برگردان فارسی جاماسپ‌نامه و یک قطعه‌ی فرجام‌شناختی زرتشتی دیگر، به همراه یادداشت‌های وابسته، ارائه گردیده است.
در بخش دوم، نخست بنیان‌ها و ماهیت باورهای فرجام‌شناختی و موعودشناختی مانوی شرح گردیده و سپس، برگردان فارسی یک سرود فرجام‌شناختی مانوی، به همراه گزیده‌ای از کتاب شاپورگان مانی، و یادداشت‌های مربوط بدان‌ها، ارائه شده است.
هدف نویسنده از نگارش این کتاب، طرح و پردازش نظریات شخصی و بدیع درباره‌ی اصول و مبانی باورهای موعودشناختی زرتشتی و مانوی، و شرح و بسط آن در قالب کتاب حاضر نبوده است، بل که قصد وی، در وهله‌ی نخست، شرح و بیان رَوِشمند آموزه‌های این دو دین ایرانی درباره‌ی پایان جهان و ظهور موعود، بر مبنای متون اصلی آنان، و نیز نشان دادن وجوه همگرایی و واگرایی آرای مانوی و زرتشتی در این زمینه بوده است. از سوی دیگر، نویسنده کوشیده است نام‌ها و اصطلاحات و نکات دینی، اسطوره‌ای، تاریخی، و ... مندرج در متون نقل شده‌ی زرتشتی و مانوی را در قالب یادداشت‌هایی تک‌نگاشتی (monographical) تحلیل و توصیف کند و اطلاعات جامع و سودمند، و غالباً نویافته‌ای را در ضمن آن‌ها به خوانندگان ارائه دهد و تا جای ممکن، در این موارد نیز وجوه همگرایی و واگرایی آرای زرتشتی و مانوی را نشان دهد.

 مرکز فروش: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، پلاک 1، انتشارات توس، تلفن 66461007

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید