پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها گفتگو

گفتگو

مصاحبه با دکتر محمدرضا توکلی صابری دربارهٔ دیدار با ناصرخسرو

جالب توجه‌ترین بخش این سفر مهماندوستی و همزبانی با مردمان افغانستان و تاجیکستان بود. من سفرهای زیادی به کشورهای مختلف جهان در قاره‌های مختلف کرده‌ام. در این کشورها معمولا شما به زبان دیگری و یا زبان انگلیسی صحبت می‌کنید. اما اینکه شما از کشور خود خارج شوید و به کشور دیگری بروید که محیطش برایتان غریبه است و باز هم آنجا فارسی صحبت کنید، و مردم آنجا به زبان فارسی که ناصرخسرو در سفرنامه و آثارش به کار برده است، صحبت کنند، حس غریبی به انسان دست می‌دهد. این دو کشور را می توان ایران‌های دیگر نامید. ایران دوم و سوم.

ایرانی باید در ایران بماند - فرهنگ ایرانی مانند ققنوس هربار از خاکستر خود متولد می شود

در 60 سال اخیر نمی‌توان خلیج فارس را خواند و از آثار احمد اقتداری گذشت. زبان شناس ها، باستان شناس ها، و مورخان مهم‌ترین ارجاعات را به آثار او می‌دهند.

این هنر باید تاج سر ایران باشد

نصرالله افجه‌ای گفت: امیدوارم روزی برسد که خوشنویسی واقعا تاج سر ما و کشور باشد، اکنون این هنر فقط در حد اسم، تاج سر ماست.

ماجرای حمله عقابان ایرانی به پالایشگاه «الدوره»

بعد از نشستن و بازبینی متوجه شدم دو بمب باقیمانده دقیقا وسط ستون نظامی فرود آمده و نفرات و تجهیزات را تار و مار کرده است. ظاهرا این دو، سهم آن‌ها بود و ما از آن بی‌خبر بودیم! این فیلم دو هفته متوالی از برنامه ارتش شبکه یک سیما در آن زمان پخش شد و مرهمی بود بر دل سوخته آنان که از حملات وحشیانه ایادی صدام آزرده خاطر شده بود.

در همین زمینه