یکشنبه, 30ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر از آغاز مکتب ، هر نشست را با نام خدا آغاز کردیم و امروز نیز بر همان پیمان هستیم پاینده ایران

تاریخ معاصر

از آغاز مکتب ، هر نشست را با نام خدا آغاز کردیم و امروز نیز بر همان پیمان هستیم پاینده ایران

دکتر هوشنگ طالع
از آغاز مکتب ، هر نشست را با نام خدا آغاز کردیم و امروز نیز بر همان پیمان هستیم
پاینده ایران
 
سرآغاز

ای آفریدگار پاک: ترا ستایش می‌کنم و از تو یاری می‌جویم
برای پایداری و سرافرازی میهن پرافتخار خود.
برای پایداری سرزمینی که نخستین جای‌گاه شناسایی تو و گهواره‌ی زندگی مردمان برگزیده توست.
برای سرافرازی و پیروزی ملت بزرگوارم که همیشه وفادار به تو و راه راستی بوده است.

نیایش می‌کنم ترا :
ترا ای نگه‌دار مرز و بوم ایران کهن، پایدار ساز سرزمین نیاکان مرا .
سرزمینی که نور دانش و بینش بر دنیای تاریک و سیاه پاشید.
سرزمینی که خانه‌ی نیاکان، خویشان و دوستان من است.
آن‌ها که راه راستی و سروری برگزیدند. راهی که راه تو و سروری که از آن پویندگان راه توست.

تا دنیا به‌پاست، تا زمین می‌گردد، تا خورشید می‌فروزد، تا ستاره‌ها بر سینه‌ی آسمان می‌درخشند، میهن بزرگ مرا پیروز و کامیاب کن. مرزهای میهن مرا از گزند نیروهای اهریمنی دور بدار.

از بلندی کوه‌های مرزوبوم قفقاز، تا دور افتاده‌ترین کرانه‌های بحرین. از دامان آمودریا، تا کناره‌های دجله و فرات خروشان و کف‌آلود :
پروردگارا، پاینده‌دار این سرزمین پاک نیاکان مرا.

سوگند به تو ای خدای بزرگ ایران :
من نیز راه ترا می‌پویم، راه نیاکان خود را ، راه دوستان وفادار ترا .
تا خون در بدن دارم ، تا قلب در سینه می‌تپد ، برای پایداری و سرافرازی مرز و بوم تو و پیروزی راه راست تو، ای آفریننده‌ی بزرگ، می‌کوشم.
میهن بزرگ و پرافتخار من، گهواره‌ی فرهنگ ابدی تست
برای پایداری و استواری این سرزمین می‌کوشم ، تا جهان تیره و خاموش نگردد.

یکتا کردگار توانا :
می‌دانم که فرمان تو خواست جاوید ملت من است.
پس، من که یکی از مردمان این سرزمین می‌باشم، من که پرورده‌ی این خاک بافر و شکوه هستم، از راه تو که راه بزرگی و پایداری ملت من است، هیچ‌گاه روی برنمی تابم.

پروردگارا، این است همیشه خواست من :
ایران سرافراز در جهان،
جهان به ایران سرفراز
پاینده ایران

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه