جمعه, 29ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

کتابی بهتر از هیچ

با پایان یافتن دولت ماد در سال 550 پیش از میلاد و پدیدآمدن امپراتوری هخامنشی به دست کوروش بزرگ، سررشته‌داری ایران در اختیار پارسیان قرار گرفت که کشورشان شامل سرزمین‌های سوریه، میانرودان، مصر، آسیای کوچک، دولتشهرها و جزایر یونانی و بخشی از شبه قاره هند بوده است. از این زمان حکومت‌های ایرانی به تدریج در صدد گسترش سرزمین خود برمی‌آیند و به این ترتیب، بخش بزرگی از جهان را زیر فرمان خود می‌گیرند که تقریبا تا پایان دوره ساسانی و حمله عرب می‌پاید.

معرفی کتاب مهاجرت سوسیالیستی

عقاب علی احمدی
با پیروزی انقلاب سوسیالیستی در کشور روسیه که تاسیس «اتحاد جماهیر شوروی» را در پی داشت، انقلابیان سوسیالیست تبلور و تجلی آرزوهای خود را در قامت نظام سیاسی شوروی و زمامداران آن یافتند.

معرفی کتاب اسرار کودتا

گزارش رسمى 200 صفحه اى سیا درباره ى کودتاى 1953 در ایران که به تازگى به دست نیویورک تایمز افتاده است، به نحو قابل ملاحظه اى بر فهم ما از کودتا مى افزاید.

در همین زمینه