جمعه, 27ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌

کتاب‌

معرفی كتاب وصف خليج‌فارس در نقشه‌های تاريخي

این کتاب دربرگیرندة مجموعه‌ای از نقشه‌های مختلف با محوریت موضوع و نام خلیج‌فارس از سراسر جهان در طی دوران‌های مختلف تاریخی و شیوه‌های گوناگون نقشه‌نگاری است تا واقعیتی را که بر تمامی نقشه‌های اصلی، و نه جعلی، دربارة خلیج‌فارس درج شده، بار دیگر همراه با توضیحات و نکته‌های تاریخی- جغرافیاییِِ شایستة تأمل به فرهیختگان و صاحب‌نظران امر عرضه کند.

 

"فرهنگ و تمدن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ و تمدن از مفاهیم مهم در زمینه شناخت سنت و هویت به شمار می‌آیند. این مفاهیم به‌خصوص پس از مطرح شدن نظریه جدال تمدنها بسیار مورد توجه نظریه‌پردازان و محققان قرار گرفته‌اند.

شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی

این مجموعه شش‌جلدی که جلد ششم آن پیشگفتار نویسنده بر شاهنامه ویراسته اوست براستی پژوهشی نوین درباره شاهنامه در شمار می‌آید.

معرفی کتاب داستان رستم پهلوان

«خردمندان، آن کس را که بر سر گنج نشسته باشد، و از دیگران دریوزگی کند، فرزانه نمی‌شمارند و آن گمج آکنده از گوهر، که ما بر سر آن نشسته‌ایم، نوشته‌ها و یادگارهای پر ارج نیاکان ما است که در هر زمان، جویندگان را به کار می‌آید» (داستان‌های رستم پهلوان، جلد یکم، فریدون جنیدی)

 

ارتش هخامنشیان

 این کتاب نوشته‌ی دکتر نیکولاس ویکتور سکوندا، استاد لهستانی است که در دانشگاه منچستر انگلستان لیسانس و دکتری خود را دریافت کرده و در کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران هم شرکت کرده است. دکتر سکوندا کارهای فراوانی درباره‌ی ایران کرده است از جمله همین کتاب.

ارتش اشکانیان

ترجمه‌ی این کتاب در بهار ۱۳۸۸ پایان یافته و امیدوارم تا پایان امسال ۱۳۸۸ خ. / ۲۰۰۹ یا آغاز ۲۰۱۰ م. در کتابفروشی‌ها باشد

در همین زمینه