سه شنبه, 26ام دی

شما اینجا هستید: رویه نخست اتحادیه نوروز نوروز

نوروز

بهاریه 2 - بوی باران

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

شاخه های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپید

برگ های سبز بید

دادخواهی مردم از پادشاه در روز نوروز و مهرگان

چنین گویند که رسم ملکان عالم عجم چنان بوده است که روز مهرگان و روز نوروز پادشاه مر عامه را باردادی و هیچ کس را بازداشت نبودی و پیش بچند روز منادی فرمودی که بسازید فلان روز را تا هر کسی شغل خویش بساختی و قصه خویش بنوشتی وحجت خویش بدست آوردی و خصمان کار خویش را بساختندی و چون آن روز بودی ملک از بیرون در بایستادی و بانگ کردی که اگر کسی مر کسی را باز دارد از حاجت برداشتی در این روز ملک از خون او بیزار است پس ملک قصه های مردمان بستدی و همه پیش بنهادی و یک یک می نگریدی اگر آنجا قصه ای بود که از ملک بنالیده بودی ، موبد موبدان را بر دست راست نشانده بودی .

تماشای بهار - سعدی

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار                   خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
بلبلان وقت گل آمد که بنالند ز شوق‌‏                 نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار

ترانه‌ها و سروده‌های بهاری

 مجموعه‌ای ناب از ترانه‌ها و سروده‌های نوروزی در دنباله نوشتار پیش‌کش می‌گردد.

  

ماهی قرمز (دکتر شاهین سپنتا)

نوروز یکی از زیباترین و ماندگارترین آیین های ایرانیان و ایرانی تباران است که در گستره جهانی برگزار می شود و مجموعه آیین های نوروزی از حاجی فیروز و چهارشنبه سوری و خانه تکانی تا سفره هفت سین و دید و بازدید و سیزده به در ، در گذر هزاران سال تکوین یافته اند و در هر گوشه از سرزمین های ایرانی، با تفاوت هایی پاس داشته می شوند.

 

در همین زمینه