پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز

نگاه روز

دزدی که با چراغ آمده است

هفتهٔ گذشته شاهد برخی اعتراض‌ها از سوی مقامات رسمی جمهوری آذربایجان پیرامون بازسازی مسجد ایرانی شهر شوشی در جمهوری قراباغ (به نام مسجد  گوهرآقا) بودیم. برخی مقامات رسمی باکو اظهاراتی خارج از عرف و نزاکت دیپلماتیک را بیان کرده‌اند که شایسته ی کشورهای معتبر در سطح جهانی نیست.

حرف بر سر شنونده است، نه گوینده

کسی کـه ایـن مبانی ابتدایی را نیاموخته، و باز هـم قـیافهٔ مـدعی و طلبکار به خـود بگیرد، لا بـد هیچ ترازویی برای سـنجیدن سـخن خود ندارد. آقای شاملو با دیدن تعدادی‌ شنونده در برابر‌ خود، همه‌چیز‌ را‌ خیلی سرسری و آسان گرفته، و‌ اصل «لاف‌ در‌ غـریبی» را بـنحو تمام عیار بکار بسته است.

مسئوليت خبرنگاران

خبرنگاران پيام آوران عصر جديد هستند و از اين نظر بايد در پخش هر خبر دقت، صحت، و امانت را کاملا رعايت کنند. اگر در مطالبی سررشته ندارند پيش از انتشار خبر آن را با متخصصين آن رشته در ميان بگذارند و گرنه سبب اشاعه خبر دروغ می‌شوند. خبرهايی اين چنين ممکن است داغ و هيجان انگيز باشد، اما سرانجام مشخص خواهد شد که  پوچ و دروغ بوده‌اند.

پاسخ به یادداشت یادبود هشتادمین سالمرگ «شیخ خزعل» - مزدور یا مقتدر؟

مگر قابل انکار است که «ابن حوقل» از جغرافیدان‌های غیرایرانی دوره اسلامی می‌گوید: ساسانیان برای پاسداری از آبراهه اروند شهر «اپاتان» (آبادان) را بنا کردند که اعراب بعدها آن را عبادان خواندند؛ افزون بر این، استخری در المسالک و الممالک، زید بلخی در صورة اقالیم، زکریای قزوینی در آثار البلاد، حمداله مستوفی در «نزهة القلوب»، مقدسی در «احسن التقاسیم» و... همگی به نام‌های کهن و ایرانی شهرهای خوزستان اشاره دارند و نام‌های دیگری را در کتاب هایشان نیاورده‌اند.

پیش لرزه‌های تکانهٔ «افشای نقش عربستان در مدیریت رویداد یازدهم سپتامبر»

روز ۱۴ آوریل ( ۲۶ فروردین امسال ) ، پس از آن که برخی دولتمردان بلند پایه آمریکا ازعزمی که برای انتشار ۲۸ صفحه گزارش فوق محرمانه در ارتباط با رویداد ۱۱ سپتامبر وجود دارد سخن گفتند ، مطلبی  را در شبکه های اجتماعی منتشر کردم و در مقدمه ی آن نوشتم :

یادداشت - پس از 71 سال قاتل به محل جنایت بازگشت

آمریکا، بزرگ‌ترین زرادخانه ‌هسته‌ای جهان را در اختیار دارد و از پایان نبرد دوم جهانی تا امروز، حتی لحظه‌ای را بدون جنگ نگذرانده است و بارها و بارها، ملت‌های جهان را به جنگ تهدید کرده است و با بی‌شرمی تمام اعلام کرده است که : «همهٔ گزینه‌ها روی میزند»؟!

در همین زمینه