سه شنبه, 01ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر تصاویر دیدنی بزرگترین دریاچه گدازه جهان - دانشمندان در دل بلندترین آتشفشان

خبر

تصاویر دیدنی بزرگترین دریاچه گدازه جهان - دانشمندان در دل بلندترین آتشفشان

درحالیکه یک گروه از دانشمندان با تحمل دمای 1100 درجه سانتیگراد به بررسی بزرگترین دریاچه گدازه جهان در کنگو و فورانهای فعالترین آتشفشانهای ایتالیا می‌پردازند؛ یک عکاس به آنها ملحق شده و تصاویر چشمگیری را از این فعالیت طبیعی ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه از دانشمندان درحال بررسی بزرگترین دریاچه گدازه جهان در آتشفشان کوه نیراگونگو در جمهوری کنگو هستند.

این تصاویر چشمگیر توسط عکاسی گرفته شده که به این تیم تحقیقاتی در آتشفشان کوه نیراگونگو، کنگو و کوه اتنا، ایتالیا ملحق شده و دمای بیش از 1100 درجه سانتیگراد را تاب می آورند

صخره های گداخته سرد می شوند و صفحاتی را در سطح بزرگترین دریاچه گدازه جهان در کوهستان نیراگونگو تشکیل می دهند

درحالی که این صخره ها در سطح زمین سرد می شوند، صفحات درحال حرکتی را تشکیل می دهند که دریاچه را می پوشاند

به رغم گرمای شدید یک عضو از این تیم اکتشاف علمی به قدری شجاعت دارد که روی سطح سرد شده گدازه های کوهستان نیراگونگو بایستند.

کارستن پیتر 53 ساله تنها چند سانتیمتر دورتر از دهانه فعالترین آتشفشان جهان ایستاده و این تصاویر را که نشاندهنده فوران آتشین و جریان گدازه این کوه بوده را ثبت کرده است.

به رغم اینکه وی در کنار بزرگترین دریاچه گدازه در جهان ایستاده و شاهد منبع گدازه است اما نتایج تصاویری که وی ارائه کرده بسیار چشمگیر بوده است.

این تصاویر جریانهای گدازه ها را که چون آتش بازی در آسمان منفجر می شوند را ثبت کرده و سایه های دانشمندانی را نشان می دهد که به قدری شهامت به خرج داده اند که در این کنار به جمع آوری نمونه مشغول هستند در حالی که تنها چند متر با جریانهای گدازه ای فاصله دارند.

آسمان شب در سیسیل ایتالیا که با آتشهای انفجارهای گدازه ای در کوهستان اتنا ، یکی از مشهورترین آتشفشانهای فعال دنیا روشن شده است

دانشمندان نزدیک لبه آتشفشان ایستاده و رفتار این آتشفشان فعال را طی تحقیقات خود در کنگو و ایتالیا بررسی می کنند

آنها همچنین زندگی روزمره خود را در چادری در کنار این دریاچه گدازه ای می گذرانند و وعده های غذایی خود را در کنار دریاچه گدازه تهیه می کنند.

عکاس این تصاویر اظهار داشت: من عکاسی از آتشفشانها را از روی کنجکاوی آغاز کردم و به تدریج بیشتر به آن علاقمند شدم.

گدازه های آتشین کوهستان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا چندین متر در هوا  پخش می شوند

گدازه مایع نارنجی و فرمز رنگ و گدازه های ذوب شده در زمینه کوهستان خاکستری

این عکاس 53 ساله افزود: آتشفشان نیروی غیرقابل باور است، احساس می کنید که درمقابل این عظمت ذره کوچکی هستید. قصد دارم از تعداد آتشفشانهای بیشتری دیدن کنم. می توانم هفته ها در کنار یک آتشفشان بمانم و تلاش می کنم که تاجایی که می توانم شاهد فعالیتهای آتشفشانی باشم.

دانشمندان زندگی روزمره خود را در چادری در کنار این دریاچه گدازه ای می گذرانند

کوهستان اتنا بلندترین آتشفشان فعال در اروپا است که ارتفاع آن به 3329 متر می رسد و در میان سه آتشفشان ایتالیا، فعالترین آنها محسوب می شود.

کوهستان نیراگونگو در کنگو نیز در یک پارک ملی در مرکز کنگو واقع شده و 40 درصد از فورانهای آتشفشانی را در تاریخ آفریقا داشته است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه