پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی شعر

شعر

زبان ایرانی - سرودهٔ زنده‌یاد «کاظم رجوی»

زنده‌یاد «کاظم رجوی» از ادبیان بلند پایه ی ایران زمین و از دیار همیشه جاودان آذربایجان است . او درباره زبان پارسی شعری نغز دارد وی بر این باور است که پارس بخشی از ایران زمین است پس به جای زبان پارسی بهتر است بگوییم: زبان ایرانی.

بوی جوی مولیان آید همی

ای بخارا ، شادباش و دیر زی                         میر زی تو میهمان آید همی

ای وطن - سرودهٔ شادروان محمد نوری

با تو هستم، ای وطن                             ای خورشید جاوید من

ای زبان پارسی - سرودهٔ شادروان حسین خطیبی نوری

از زبان پارسی گویم نخست                            این زبان سرمایه‌ی فرهنگ توست  // ای زبان پارسی افسون‌گری                           هرچه گویم از تو، زان، افزون‌تری

زبان پارسی - سرودهٔ دکتر شاهین سپنتا

چون شکر:شیرین و،چون گوهر:زبان پارسی ست               فارسی،فرهنگی و آیین و نشان پارسی ست

زبان پارسی - سرودهٔ توران شهریاری (بهرامی)

زبان پارسی بی‌شک یکی از مهمترین و استوارترین پایه‌های فرهنگ و ملیت ماست که شعر و ادب غنی و بی‌همتای فارسی به آن بستگی کامل دارد. این زبان آهنگین و شیرین امروز در دانشگاههای معتبر جهان تدریس می‌شود و در گستره پهناوری از کشورهای مجاور ایران مردم بدان سخن می‌گویند. این مثنوی را بهمین مناسبت سرودم و آن را در دومین همایش جهانی زبان پارسی در دانشگاه تهران بازگو کردم و اکنون آن را به همه دوستداران فرهنگ و زبان پارسی پیش‌کش می‌نمایم.

در همین زمینه