پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی شعر

شعر

خیز و بیا ناز پرستو بیا - سرودهٔ شادروان مهدی اخوان ثالث

خیز و بیا ناز پرستو بیا       ناز پرستوی سخنگو بیا .....نسل جوان باز قد افراشته       هر طرفی طرفه گلی کاشته

به یاد استاد باستانی پاریزی - سرودهٔ بانو هما ارژنگی

گوشه پاریز کرمان خوشتر است            خاک گوهربیز ایران خوشتراست / نکته‌ها گویم ز تاریخ کهن                  روشنی بخشم به هر بزم سخن.

به‌مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر - ای تو خونین شهر خرم از امید

ای تو خونین شهر خرم ازامید      خاک تو آمیخته با خون شهید // ای خوشا آن کس که در راه وطن          جان فدا کرد وشهادت برگزید.

پژواک هفت خان - سرودهٔ بانو نادره بدیعی

بگو       که دشمن این خاک پاک جاویدان         زچنگ پرتوان تو هرگز جان نخواهد برد  //   بگو به بانگ بلند        نیرزد آن خون که نریزد به راه پاسداری این خاک.

در پاسداشت شهادت سرباز وطن، گروهبان شهید «جمشید دانایی فر» بدست اشرار مزدور بیگانه - عهد بستم

عهد بستم با خدایم تا که سازم جان و تن                     من فدایت ای گرامی تر زجان و تن وطن

آیین‌وطن‌داری - استاد عبدالعلی ادیب برومند

ای پور وطن چرا شدی غافل / از سابقه‌ی بدین درخشانی // باری بشناس میهن خود را / در جمله شؤون که قدر او دانی // در خدمت آب و خاک جهدی کن / تا برخوری از رضای وجدانی.

در همین زمینه