پنج شنبه, 27ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی شعر

شعر

فاجعه غزّه - سرودۀ ادیب برومند

بس طعن و نفرین شد نثارِ قوم ظالم        قومی که کردند این ستم بر جان نثاران // با این جنایت‌ها که سر زد زین تهاجم          لعن ابد بادا بر این وحشی تباران.

بيت اللحم ٢٣ اسفند ١٣٨٢ - به‌مناسبت کشتار عمومى ملت فلسطين توسط اسراييل

نيمه ماه همچنان بر شب بى ابر مى‌راند       خيابانها تاريک بود و فضا تهى از عشق

به مناسبت روز بزرگداشت سعدی - گلِ همیشه بهار سخنوری سعدی‌ست

جوی گل زگلستان سعديِ شیراز                        که بوستان دلت بوی مشک‌تر گیرد  //  گل همیشه بهار سخنوری، سعدی‌ست             که ژالۀ هنرش، خرده برگهر گیرد.

پیام ایران - سرودۀ محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا)

بهوش باش که ایران تو را پیام دهد                         تو را پیام به صد عزّ و احترام دهد

نبرد آریو برزن - سرودۀ بانو توران شهریاری «بهرامی»

به آهستگی گفت با خویشتن    که اینست مفهوم عشق وطن  /  اگر چند آن آریا مرد گرد        پی پاس ایران زمین، جان سپرد  /  ولی داد درسی به ایرانیان      که در راه ایران چه سهل است جان!

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم - سرودهٔ شادروان مهدی اخوان ثالث

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم        تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم / تو را ای کهن پیر جاوید برنا         تو را دوست دارم، اگر دوست دارم / تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران    تو را ای گرامی گهر دوست دارم.

در همین زمینه